Citizen Hearing on Disclosure: Day 1 // Medborgar förhör om UFO Upplysningar i National Press Club Dag 1

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Dont Forget to like Facebook page for daily uppdates!
Glöm inte gilla Facebook sidan för dagliga Uppdateringar!
http://www.facebook.com/pages/UfoBloggaren/260128397354242

Medborgaren Utfrågning om Offentliggörandet kommer att försöka åstadkomma vad den amerikanska kongressen har underlåtit att göra för fyrtiofem år – söka fakta kring den viktigaste frågan i denna eller någon annan tid.

Den huvudsakliga ballroom av National Press Club kommer att konfigureras för att likna en senat utfrågning rum. Det kommer att finnas press områden, en publik område, tabeller vittne och tabeller kommitté. Alla kommer att uppträda på samma sätt appropropriate till ett kongressförhör.

I största möjliga utsträckning protokollen för utfrågningar i kongressen kommer att följas. Kommitténs medlemmar får skriftliga utsagor från vittnen, höra muntliga uttalanden och ställa vilka frågor de vill om det ämne som behandlas.

Medborgaren Utfrågning om Offentliggörandet kommer att ge 40 + forskare och myndigheter / organ vittnen till Washington, DC för att vittna inför tidigare medlemmar av den amerikanska kongressen om händelser och bevis som stöder sanningen av en utomjordisk närvaro engagerande den mänskliga rasen och en statlig politik för att embargot som sanning.

■ Hemsida: http://CitizenHearing.org

——————————————————————————————————————-

The Citizen Hearing on Disclosure will attempt to accomplish what the U.S. Congress has failed to do for forty-five years – seek out the facts surrounding the most important issue of this or any other time.

The main ballroom of the National Press Club will be configured to resemble a Senate hearing room. There will be press areas, an audience area, witness tables and committee tables. All will conduct themselves in the same manner appropropriate to a Congressional hearing.

To the extent possible the protocols for congressional hearings will be followed. Committee members will receive written statements from witnesses, hear oral statements and ask whatever questions they wish about the subject matter at hand.

The Citizen Hearing on Disclosure will bring 40+ researchers and government/agency witnesses to Washington, DC to testify before former members of the U.S. Congress on events and evidence supporting the truth of an extraterrestrial presence engaging the human race and a government policy to embargo that truth.

■ Website: http://CitizenHearing.org

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s