[UfoBloggaren] Best UFO Sightings Of March 2013

SWEDISH//ENGLISH

i enlighet med avdelning 17 U.S.C. Avsnitt 107 är denna video distribueras utan vinst till dem som har uttryckt ett tidigare intresse för att ta emot den medföljande information för forskning och undervisning.

Iv lagt ner mycket arbete på att forska varje fall i denna video, men ingen är perfekt, och det finns naturligtvis att bli några videoklipp här inne som har avslöjat eller bevisat falska. Men jag ber er, att alltid hålla sinnet öppet. Bara för att någon har sagt videon är fejk, eller det finns en video ute förklara i minsta detalj varför det är, låt inte att ändra dig om det. Tills det finns goda solida bevis där ute som förklarar varför och hur videon är en falsk ställning av din egen uppfattning. Låt inte någon annans åsikt överskugga ditt eget.

Jag har kontaktat varje video ägare kanal och bad om tillåtelse att använda alla de iakttagelser som presenteras i videon, men jag är medveten om att de kanaler som tillhandahåller videoklipp inte kan äga dem. Om du har märkt dina filmer i videon behaga personligt meddelande mig eller maila mig på anonymousfoz@gmail.com att lösa problemet. Om du har problem med din observation är en del av denna film, skulle jag mer än gärna ta bort och ladda upp videon med dina filmer tas ut.

Video används nedan

Musik Begagnad – Distant Dreams av West One Music
http://www.youtube.com/watch?v=L58r-a

UFO Inspelade flyger över Melbourne, Australien
http://www.youtube.com/watch?v=kVK54Y

UFO flyger genom Suns Corona
http://www.youtube.com/watch?v=LDBVDR

UFO visas över Longford, Irland
http://www.youtube.com/watch?v=AA2VnD

Cigarr formad UFO Inspelade misstag över Silsbee, Texas
http://www.youtube.com/watch?v=SN8Ytn

Enorma cigarrformat UFO uppenbart synliga på ISS Cam
http://www.youtube.com/watch?v=4Kw4Y7

Insekt Liksom UFO Inspelade Next To The Sun Twice
http://www.youtube.com/watch?v=m9OWrd

UFO Sitter Stationär Over Sakurajima Volcano, Sakura Island, Japan
http://www.youtube.com/watch?v=lXqKOq

UFO Drops Glödande Spheres Över Bawsey Woods, Kings Lynn, Storbritannien
http://www.youtube.com/watch?v=YX4eKt

Cylinderformade UFO Inspelade From Above
http://www.youtube.com/watch?v=Kv0osS

UFO registreras från Plane fönster över Paris, Frankrike
http://www.youtube.com/watch?v=5wFYZW

Har yo ett UFO video som du vill dela med världen?

——————————————————————–

in accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes.

Iv put a lot of effort into researching each case in this video, however nobody’s perfect, and there are bound to be a few videos in here that have been debunked or proven fake. But I ask you, to always keep your mind open. Just because someone has told you the video is fake, or there’s a video out there explaining in minute detail why it is, don’t let that change your mind about it. Until there is good solid evidence out there that explains why and how the video is a fake stand by your own opinion. Don’t let somebody else’s opinion overshadow your own.

I have contacted every video owners channel and asked for permission to use each of the sightings presented in the video, however I am aware that the channels providing the videos may not own them. If you have noticed your footage in the video please private message me or email me at anonymousfoz@gmail.com to resolve the issue. If you have a problem with your sighting being part of this footage, I would be more than happy to remove and re upload the video with your footage taken out.

Videos used listed below

Music Used – Distant Dreams By West One Music

UFO Recorded Flying Above Melbourne, Australia

UFO Flies Through Suns Corona

UFO Appears Over Longford, Ireland

Cigar Shaped UFO Accidentally Recorded Over Silsbee, Texas

Huge Cigar Shaped UFO Blatantly Visible On ISS Cam

Insect Like UFO Recorded Next To The Sun Twice

UFO Sits Stationary Over Sakurajima Volcano, Sakura Island, Japan

UFO Drops Glowing Spheres Over Bawsey Woods, Kings Lynn, UK

Cylinder Shaped UFO Recorded From Above

UFO Recorded From Plane Window Over Paris, France

Do yo have a UFO video that you would like to share with the world?

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s