[UFOBLOGGAREN] #Maricopa , #Arizona 17-Sep- #2012

UFO lights

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur
Intressant UFO video som spelats in tillbaka i September 2012 över staden Maricopa i Arizona.

Vittne Betänkande om September 17, 2012 på runt 9:28, fick jag bara tillbaka till staden Maricopa, AZ från Mesa, AZ, och jag hade precis fått ut ur bilen när jag såg nästan direkt söder dessa oranga lampor som sporadiskt blixtrade på himlen. Jag gick in i huset och ta min videokamera och sedan gick tillbaka ut och började video tejpning. Under kvällen nästa dag eller under den vecka iakttagelsen av dessa märkliga ljus, det var en enorm pelare av tunga mörka rök i samma riktning jag såg dessa märkliga ljus på sena kvällen tid. Andra gången jag såg denna tunga rökpelare som var sent på eftermiddagen gick jag för att undersöka vad som orsakat den mörka rökpelare. Medan undersöka orsaken till röken, upptäckte jag att det fanns stora mängder höbalar som brann som brandkåren kämpade. Branden inträffade också en tredje gång på en annan dag vad jag tror var också under samma vecka. Om två månader senare, jag hämtade videon av dessa konstiga ljus på min dator. När jag granskar videon, vad jag såg var förbryllande. Det är också då det bara slog mig att det fanns en hö brand i samma riktning. Har dessa lampor skapa den hö eld? Jag har ingen aning om det gjorde men jag såg i den riktningen dessa lampor på sena kvällen. Om du tittar noga ser du några lampor virvlande mot marken – vad är de lampor? Jag har aldrig sett ljus virvlande sådär samtidigt som det passera mot marken. Ett annat vittne sade att de hade sett några konstiga lampor i den riktningen, men från en annan plats, men jag är inte säker på datum, det kan vara samma datum såg jag de konstiga ljus. Jag trodde de konstiga ljus kan var facklor jag sett, men nu har jag inte känt på grund av att virvlande ljus.
Författare (explorerSG1 @ youtube)

————————————————————————————————————–

Interesting UFO video recorded back in September 2012 over the City of Maricopa in Arizona.

Witness report: On September 17, 2012 at around 9:28 PM, I just got back to the City of Maricopa, AZ from Mesa, AZ, and I had just got out of the truck when I spotted almost directly south these orange lights that sporadically flashed in the sky. I went inside the house and grab my video camera then went back outside and started video taping. During the evening the next day or during that week of the sighting of those strange lights, there was a huge column of heavy dark smoke in the same direction I saw those strange lights in the late evening time. The second time I saw this heavy column of smoke which was in the late afternoon, I went to investigate what was causing that dark column of smoke. While investigating the cause of the smoke, I discovered that there was large amounts of bales of hay that was on fire which the fire department was fighting. The fire also occurred a third time on a different day what I think was also during the same week. About two months later, I downloaded the video of those strange lights onto my computer. When I was reviewing the video, what I saw was baffling. That is also when it just occurred to me that there was a hay fire in the same direction. Did those lights create that hay fire? I have no idea if it did yet I did see in that direction those lights in the late evening. If you look closely, you will see some lights swirling towards the ground–what are those lights? I have never seen lights swirling like that while it also traverse towards the ground. Another witness said that they had seen some strange lights in that direction but from a different location, but I am not sure of the date; it may be the same date I saw those strange lights. I thought those strange lights may had been flares I seen, but now I don’t known because of that swirling light.
Author (explorerSG1 @ youtube)

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s