[UFOBLOGGAREN] USA: Regeringen Upplysningar om utomjordiskt liv // United States: Government Disclosure on Alien Life

I den nyligen avslutade presidentvalet amerikanska valet, amerikanerna omvaldes Barack Obama för ytterligare 4 år som president. Demokraterna underhålls kontroll senaten medan republikanerna på representanthuset.

Kontrollen av republikanska på kammaren betyder bara att det kommer att finnas många invändningar mot den lagstiftande agenda Obama. Men detta skulle inte vara fallet för invandring reform för att hantera frågor om illegala invandrare, särskilt DREAM lagen som syftar till att legalisera statusen för illegala utlänningar som tas upp i USA. Men det finns en annan typ av illegala invandrare som bestäms av UFO entusiaster och troende. Har denna typ av främmande ingår i Obamas politiska agenda?

När Obama 1:a vann som president en hel del förhoppningar utvecklats för en större öppenhet på information om UFOn och utomjordiskt liv. Många trodde att utnämningen av Hillary Clinton till utrikesminister skulle vara en start för UFO och främmande upplysningar på grund av hennes rapporterade intresse för dem. Whistle blowers var redo att komma ut för att berätta sanningen om olaglig statlig verksamhet om de fick skydd av regeringen. Detta startade ett hopp för offentliggörande av information om utomjordiskt liv. Men efter 4 år, det här aldrig hänt. Ingen beskrivning av främmande liv besöker jorden.

Den enda förändring efter 4 års Obama på kontoret är att världen nu är mer än redo att acceptera existensen av utomjordiskt liv. Det finns nytt hopp om att Obama till slut skulle tillkännage existensen av utomjordiskt liv på hans ytterligare 4 år på kontoret.

————————————————————————————–

In the newly concluded Presidential U.S. Election, the Americans re-elected Barack Obama for another 4 years as president. The Democrats maintained control on the Senate while Republicans on the House of Representatives.

 

The control of Republican on the House only means that there will be many oppositions to the legislative agenda of Obama. But this would not be the case for immigration reform to address issues on illegal aliens, particularly the DREAM Act which aims to legalize the status of illegal aliens raised in the USA. However, there is another type of illegal aliens determined by UFO enthusiasts and believers. Does this type of alien included in Obama’s political agenda?

When Obama first won as president a lot of hopes developed for a greater transparency on information about UFOs and extra-terrestrial life. Many thought that the appointment of Hillary Clinton to Secretary of State would be a start for UFO and alien disclosures because of her reported interest in them. Whistle blowers were ready to come out to tell the truth about illegal government activities if they were given protection by the government. This started a hope for disclosure of information on extra-terrestrial life. But after 4 years, this thing never happened. No disclosure of alien life visiting the earth.

The only change after 4 years of Obama in the office is that the world is now more than ready to accept the existence of extra-terrestrial life. There is new hope that Obama would finally announce the existence of alien life on his another 4 years in the office.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s