[UFOBLOGGAREN] San Antonio, Texas 17-Nov-2012

daytime UFO

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Denna dagtid bilder av en ljus bumerang-formade föremål svävar i skyn ovanför San Antonio i Texas spelades in på lördag, november 17, 2012.

Vittne rapport: Som jag skywatching mot norr … Jag märker en blixt hög höjd inte verkar vara en aircraft.So jag tog min videokamera för en närmare observation och började filma denna okända object.This UFO verkar vara glödande det var helt klart inga flygplan eller väder-balloon.As du kan se på video här objektet verkar vara spinning.While jag filmade okända började glöda extremt bright.It inte tycks spegla solens stråle är,. när du zoomar in, jag blev förvånad över att se denna okända när det verkar ändra form och var en tefat Craft UFO ….. Detta silver hantverk tycktes morphing Krazy ….! …… detta objekt verkade inte vara en aircraft.So jag tog min videokamera för en närmare observation och började filma denna okända object.When zooma in denna okända objektet verkar vara glowing.This föremål var klart inga flygplan eller väder-balloon.As du kan se på video detta objekt verkar vara spinning.While jag filmade okända började glöda extremt bright.It inte tycks spegla solens stråle är, det verkade vara glödande … Dessa okända föremål var klart inga flygplan eller väder-ballongens / satellit-talet i min åsikt ..
Författare (SAUFOTX @ youtube)

—————————————————————————————-

This daytime footage of a bright boomerang-shaped object hovering in the sky above San Antonio in Texas was recorded on Saturday, 17th November 2012.

Witness report: As i was skywatching facing north…I notice a flash high in altitude it not seem to be an aircraft.So i grabbed my camcorder for a closer observation,and began filming this unknown object.This U.F.O appear to be glowing it was clearly no aircraft or weather-balloon.As you can see on the video this object seems to be spinning.While i was filming unknown began to glow extremely bright.It did not seem to reflect the sun’s ray’s,.When zooming in,I was surprised to see this unknown when it appear to change shape and was a Saucer Craft U.F.O……This silver craft seemed to be morphing krazy….!!……This object did not seem to be an aircraft.So i grabbed my camcorder for a closer observation,and began filming this unknown object.When zooming in this unknown object appear to be glowing.This object was clearly no aircraft or weather-balloon.As you can see on the video this object seems to be spinning.While i was filming unknown began to glow extremely bright.It did not seem to reflect the sun’s ray’s,It seemed to be glowing…These unknown objects were clearly no aircraft or weather-balloon’s/satellite’s in my opinion..
Author (SAUFOTX @ youtube)

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s