[UFOBLOGGAREN] Ladakh Area on the Indo-China Border

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur
Hundratals UFO-observationer under de senaste två månaderna rapporterades nära sjön Pangong Tso i Ladakh området på indiska-kinesiska gränsen. Militär personal som vid gränsen rapporterade ser lysande objekt. De har försökt att studera sådana märkliga fenomen, men det fanns ingen officiellt uttalande ännu från myndigheter.

Kontoret för premiärministern har ännu inte avslöja ny utveckling av fenomen. Den ITBP har redan lagt fram en rapport till EU hemmet ministeriet på UFO-observationer, men ministeriet utfärdat några förklaringar av denna skrift.

Den indiska armén är enligt uppgift att undersöka de konstiga händelser på lämpliga nivåer. Det fanns rapporter om att en armé radar användes i september för att undersöka platsen där dessa UFO rapporterades, men radarenheten upptäckte inte dessa objekt. En armé drönare sändes också att undersöka föremålen men misslyckades med att få information.

Indian Institute of astrofysik, som har fältstationer nära sjön, har sagt att de inte upptäckte något konstigt, men deras personal har uppmärksammad att noga övervaka situationen för säkerhet och teknik skäl.

Invånarna nära sjön är inte främmande med UFO-observationer. Under de senaste åren, hade de bevittnat märkliga ljus över det område som trotsar förklaring.

60% av den långa, smala sjön tillhör Kina, medan den resterande delen är i Indien.

————————————————————————————————————–

Hundreds of UFO sightings for the last two months were reported near the lake of Pangong Tso in the Ladakh area on the Indian-Chinese border. Military personnel assigned at the border reported seeing luminous objects. They have been trying to study such strange phenomena but there was no official statement yet from authorities.

The office of prime minister has yet to disclose fresh development of the phenomena. The ITBP has already submitted a report to the Union home ministry on the UFO sightings but the ministry issued no explanations as of this writing.

The Indian army is reportedly investigating the strange occurrences at the appropriate levels. There were reports that an army radar was used in September to investigate the location where these UFOs were reported but the radar unit did not detect those objects. An army drone was also sent to look into the objects but failed to get information.

Indian Institute of Astrophysics, which has field stations near the lake, has said they did not detect anything strange but their staff has been alerted to closely monitor the situation for security and technology reasons.

Residents near the lake are no stranger with UFO sightings. For the past years, they had witnessed strange lights over the area which defy explanation.

The 60% of the long, narrow lake belongs to China while the remaining part is in India.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s