[UFOBLOGGAREN] Basin in West Texas – November 2012

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Det fanns en annan fordran på UFO observation över bassängen. Vittnet ville vara anonym eftersom han intervjuades av NewsWest 9. Den enda information om personen är att han i samband med Laredo Paranormal Research Society.

Mannen sade att fakta är i himlen i Perm Basin. Han nämnde att de ser ljus, stjärnor och hantverk. Han tror att UFO transporterar någon eller något.

Han sade att han har sett ljuset färdas på olika höjder med hjälp av kikare mörkerseende att militären också använder.

När han tillfrågades av NewsWest 9 på vad han tycker till de individer som säger att han är galen, svarade han att se är att tro, och han är inte tvingar någon att tro. Han tillade att människor som han inte kommer ut för att övertyga någon, eller bevisa något för någon. Han anser att det finns tillräckligt fakta och bevis på UFOn. Men han sade att det fortfarande är ett mysterium vad dessa utlänningar inuti UFO vill ha. Han tror att regeringen täcker upp alla legitima UFO-observationer.

När du söker på internet, kan du få en hel del filmer om UFO-observationer. Det kan finnas UFO bilder som tagits med hjälp av den senaste mörkerseende teknik från Laredo Paranormal Research Society. Föreningen hävdar att UFO: n ser ut som en triangel med sfärer som reser runt 80 miles per timme på en höjd av cirka 1.000 meter.

Medlemmar av organisationen avslöjade att de förbättrade videon för att få färg spektrum och filter temperatur. Många av dem säger att dessa UFO reser genom portaler.

Vittnet som kom ut sagt att det är mycket möjligt att människan är de enda intelligenta varelserna av miljontals solsystem.

———————————————————————————————————–

There was another claim of UFO sighting over Basin. The witness wanted to remain anonymous as he was interviewed by NewsWest 9. The only information of the person is that he was associated with the Laredo Paranormal Research Society.

The man said that facts are in the skies of Permian Basin. He mentioned that they are seeing lights, stars, and crafts. He thinks that the UFOs are transporting someone or something.

He said that he has been seeing the lights travelling at different altitudes by using night vision binoculars that the military also uses.

When asked by NewsWest 9 on what he thinks to those individuals who say he is crazy, he answered that seeing is believing and he is not forcing anyone to believe. He added that people like him are not coming out to convince anyone, or prove something to anybody. He believes that there are enough facts and proofs on UFOs. However, he said it is still a mystery of what these aliens inside the UFOs want. He believes that the government is covering up all the legitimate UFO sightings.

When you search on the Internet, you can get a lot of videos about UFO sightings. There may be UFO images that were taken with the use of the latest night vision technology from the Laredo Paranormal Research Society. The society claims that UFOs look like a triangle with spheres that travel around 80 miles per hour at an altitude of about 1,000 feet.

Members of the organization revealed that they enhanced the video to get colour spectrums and temperature filters. Many of them say that these UFOs are travelling through portals.

The witness who came out said that it is very impossible that humans are the only intelligent beings out of millions of solar systems.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s