[UFOBLOGGAREN] Area 51, Nevada 8-Nov-2012 (PHOTOS)

Area 51 UFO

Dessa bilder av någon form av ett flygande tefat över Area 51 utsattes för LUFOS av vår läsare Christopher S.

Observation plats: Area 51, ​​Nevada
Datum: 11-8-12 02:00
Betänkande Som en liten grupp turister som vi just hade lämnat Rachel Nevada (Lil Ale’in) och stannade vid den svarta brevlådan på väg till området 51 ingång. Tidigare under dagen såg vi en helikopter i området och två personer i vår grupp insisterade på att vi skulle följs av en annan man i en blå bil. Medan vi gör vår turist sak i den svarta postlådan, skrek en av gruppmedlemmarna något som orsakade oss alla att vända. Två eller tre personer började knäppa foto av en glänsande föremål på himlen. Det svävade ett par sekunder, verkade gå fram och tillbaka i olika riktningar, och efter 30 sekunder eller så tog fart i en otrolig hastighet. Jag kunde inte höra buller från objektet men det verkligen freaked mig. Självklart var alla ganska upphetsad, men konstigt nog en dam i vår grupp från Tyskland fick fysiskt sjuk nästan direkt efter iakttagelsen. När vi kom till ingången till området 51 fick hon diarré direkt med tanke på män i vita lastbilen som sitter på kullen. Jag trodde du skulle ha med bilderna men jag verkligen inte vill ha någon publicitet. Jag kan försäkra er om en sak … Jag kommer aldrig gå tillbaka till Area 51.

                                                 klicka för förstoring         /          Click on the photos to enlarge!
Area 51 flying saucer

 

flying saucer

UFO Area 51

 

————————————————————————————————————-

These photos of some kind of a flying saucer over Area 51 were submitted to LUFOS by our reader Christoper S.

Sighting location: Area 51, Nevada
Date: 11-8-12 2:00 pm
Report: As a small group of tourists we had just left Rachel Nevada (Lil Ale’in) and stopped at the black mailbox en route to the Area 51 entrance. Earlier in the day we saw a helicopter in the area and two people in our group insisted that we were being followed by another man in a blue car. While we were doing our tourist thing at the black mail box, one of the group members shouted something that caused all of us to turn around. Two or three people began snapping photo’s of a shiny object in the sky. It hovered for a few seconds, seemed to move back and forth in different directions and after 30 seconds or so took off in an incredible speed. I could not hear noise coming from the object but it certainly freaked me out. Obviously, everyone was pretty excited, but strangely enough one lady in our group from Germany got physically ill almost immediately after the sighting. When we got to the entrance to area 51 she got diarrhea directly in view of the men in the white truck that sit on the hill. I thought you should have these pictures but I really don’t want any publicity. I can assure you of one thing…I will never go back to Area 51.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s