[UFOBLOGGAREN]Popocatepeti volcano Mexico – 10-2012 update!

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

UFO Volcano
 

LUFOS – Detta är verkligen fantastiska UFO observation visades på TV-nyheterna i Mexiko, där de förklarade detta cylindriska föremål var cirka 200 meter (CCA 650 fot) lång. Detta hände över Popocatépetl, en aktiv vulkan som ligger i delstaterna Puebla, staten Mexiko, och Morelos, i centrala Mexiko i oktober 2012.


November 1, 2012 Uppdatering:
Videomaterial Visar UFO över Popocatepeti vulkanen i Mexiko

En videofilm som visar ett UFO in i munnen på en vulkan i Mexiko har uppmärksammats av många mexikaner. Enligt källor sade oidentifierade flygande föremål mäter 3.200 meter lång och 600 meter bred. Det är enligt uppgift sett in från toppen av Popocatepeti vulkanen, vilket uppges ha producerat tjock askmolnet efter att ha gjort en stor explosion.

Många har också diskuterat över trovärdigheten i UFO videomaterial som laddas upp i den berömda video-sharing webbplats YouTube. Kommentarer över videon varierar från en person till en annan. Vissa commenters sade att den rapporterade observation är aldrig sant, medan andra hävdade att den konstiga händelsen verkligen hände och även röjas mer information om hur händelsen inträffade över vulkanen.

Den Popocatepeti vulkanen har spekulerats att ha utomjordiska aktiviteter under många år på grund av rapporterade UFO-observationer. Många tror att det finns konstiga aktiviteter i vulkanen att de inte kan förklara. I själva verket är den påstådda observation i videon inte den första att rapporteras. Andra iakttagelser rapporterades många år sedan som hade bedövats många mexikaner. Om informationen i videon är sant eller falskt, skulle en tvivla fortfarande om utomjordingar och utomjordingar verkligen existerar.

——————————————————————————————-

LUFOS – This really amazing UFO sighting was shown on TV news in Mexico, where they stated this cylindrical object was about 200 meters (cca 650 ft) long. This happened over Popocatépetl, an active volcano located in the states of Puebla, State of Mexico, and Morelos, in Central Mexico in October 2012.

1st November 2012 Update:
Video Footage Shows UFO Over Popocatepeti Volcano in Mexico

A video footage that shows a UFO entering the mouth of a volcano in Mexico has caught the attention of many Mexicans. According to sources, the said unidentified flying object measures 3,200 feet long and 600 feet wide. It is reportedly seen entering from the top of the Popocatepeti Volcano, which is reported to have produced thick ash plume after making a big explosion.

Many have also debated over the credibility of the UFO video footage which was uploaded in the famous video-sharing website YouTube. Comments over the video vary from one person to another. Some commenters said that the reported sighting is never true while others asserted that the strange event really happened and even divulged more details of how the event occurred over the volcano.

The Popocatepeti volcano has been speculated to have extraterrestrial activities for many years because of reported UFO sightings. Many believe that there are strange activities in the volcano that they cannot explain. In fact, the claimed sighting in the video is not the first to be reported. Other sightings were reported many years ago that had stunned many Mexicans. Whether the information in the video is true or false, one would still doubt if aliens and extraterrestrials really exist.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s