[UFOBLOGGAREN] krig mellan Marinen och utomjordingar Utanför Antarktis

[UFOBLOGGAREN] krig mellan Marinen och utomjordingar Utanför Antarktis.
[UFOBLOGGAREN]War Between Naval Forces and Extraterrestrials Off Antarctica.

 

John Kettler UFO War
        John Kettler

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

En forskare rapporterade påstås ett krig mellan utomjordingar och sjöstridskrafter i vattnen utanför Antarktis. Rapporten, som gjordes tillgängliga på Oktober 26, 2012, uppgav att John Kettler, som är en före detta amerikansk militär entreprenör, hävdade ett krig mellan krigsfartyg och ufon som kommer från under vattnet baser.

Kettler röjas att krigsfartyg kompostering många asiatiska sjöstridskrafter inleder motattack mot en Reptoid fiende som han beskrev som mycket aggressiv och kött interdimensionella. Han tillade att en sådan fiende hade preying på människor till havs.

 
John Kettler
Enligt Kettler biografi, hans far ett försvar ingenjör som jobbade för Hughes (Raytheon) och Rockwell (Boeing) som en militär analytiker. Han har sin egen hemsida som heter ”John Kettler utreder” där han ger uppdateringar på nämnda UFO kriget. Dessutom fick Kettler forskning kredit från en dokumentär med titeln ”Panama Deception.”

Å andra sidan gjorde Current.com en undersökning över den påstådda UFO kriget pågår utanför Antarktis, där många UFO entusiaster avvisade sådant påstående. Enkät visade majoriteten av de som svarade är i misstro av nämnda krig medan endast 25 procent ansåg att påståendet som ett faktum.

Dessutom upprepade Trut, en kommentator på Current.com, att den påstådda UFO kriget utkämpas utanför Antarktis är inget annat än en fiktiv berättelse. Han förklarade att om det är sant att UFO: n kan flyga med en otrolig hastighet med super högteknologi på dem, det finns inget sätt för människor att slåss eller åtminstone konkurrera med dessa överlägsna utomjordingar.

——————————————————————————————————————–

A scientist allegedly reported a war between extraterrestrials and the naval forces in the waters off Antarctica. The report, which was made available on October 26, 2012, stated that John Kettler, who is a former US military contractor, claimed a war between warships and UFOs coming from underwater bases.

Kettler divulged that warships composting many Asian naval forces are initiating counterattack against a Reptoid foe which he described as extremely aggressive and flesh inter-dimensional. He added that such foe had been preying on people at sea.

 
John Kettler
According to Kettler’s biography, his father is a defense engineer who used to work for Hughes (Raytheon) and Rockwell (Boeing) as a military analyst. He has his own website called “John Kettler Investigates” in which he provides updates on the said UFO war. In addition, Kettler gained research credit from a documentary entitled “The Panama Deception.”

On the other hand, Current.com made a poll over the alleged UFO war taking place off Antarctica in which many UFO enthusiasts rejected such claim. Poll results showed majority of the responders are in disbelief of the said war while only 25 percent considered the allegation as a fact.

Furthermore, Trut, a commentator on Current.com, reiterated that the alleged UFO war being waged off Antarctica is no other than a fictional story. He explained that if it is true that UFOs can fly at an incredible speed with super high technology on them, there is no way for humans to fight or at least compete with these superior extraterrestrials.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s