[UFOBLOGGAREN] främmande civilisation tar kontakt! // [UFOBLOGGAREN] Alien Civilization

Alien Civilization Makes Contact_ by justa4t

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Den 16 augusti 2001 kom en gröda formation över natten framför Chilbolton Radio observatoriet i England. Det var ett tydligt svar på Arecibo meddelande som sändes ut i rymden av Carl Sagan och NASA 1974.

Det verkar omöjligt att människor kunde ha gjort så stora och komplexa formationer så perfekt i mörkret för en natt. På toppen av det, visade vetenskaplig analys av de grödor som de inte hade pressats ned med trubbigt kraft som du förväntar dig i en konstgjord konstruktion. Snarare hade de nedre noderna stjälkarna värmts via någon form av fokuserad strålning, så att de vissnat över och konstigt, kom att vila i 90 graders vinkel.

De flesta människor kommer att ha en skeptisk reaktion på sitt utseende, som det så liknar den typiska ”grå” främmande dipicated i så många filmer. Men det är värt att notera: Denna bild var inte produkten av Hollywoods fantasi. Precis som ”flygande tefat”, kom beskrivningen ursprungligen från människor som påstod sig ha sett dem i första hand. Hollywood tog den beskrivningen och sensation den för sina egna syften.

——————————————————————————————————————

On August 16, 2001, a crop formation appeared overnight in front of the Chilbolton Radio Observatory in England. It was a clear response to the Arecibo Message which was sent into space by Carl Sagan and Nasa in 1974.

It seems impossible that people could have made such large and complex formations so perfectly in the dark of one night. On top of that, scientific analysis of the crops showed that they had not been pushed down with blunt force as you would expect in a man-made design. Rather, the bottom nodes of the stalks had been heated via some form of focused radiation so that they wilted over and strangely, came to rest at a 90 degree angle.

Most people will have a skeptical reaction to their appearance, as it so closely resembles the typical ”grey” alien dipicated in so many movies. But it is worth noting: That image was not the product of Hollywood’s imagination. Just like the ”flying saucer”, the description originally came from people who claimed to have seen them first hand. Hollywood took that description and sensationalized it for their own purposes.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s