[UFOBLOGGAREN] UFO Virgie, Kentucky 16-10-2012

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Denna dagtid video konstigt föremål svävar ovanför Virgie i Kentucky spelades in på tisdag 16 oktober, 2012.

Vittne rapport: UFO siktats över Virgie, KY den 2012/10/16. Video fattas av Allen Epling genom en Meade 8 ”SCT astronomiskt teleskop. Bilden är ostadig eftersom jag var tvungen att hålla kameran i handen när han försökte till video det genom okularet på kikaren.
Observation var med klara, blå, molnfri himmel, inga flygplan i sikte, höjd okänd men definitivt över flygplan marschhöjd. Objektet svävade ungefär på samma plats i över 2 timmar, inte drivande mer än 10 grader i någon riktning. Siktades ungefär 60 grader över horisonten. Bild vid videosamtal sköts med ca 150 power förstoring. Jag kunde inte riskera att förlora det genom att ta tid att upprätta ett stativ eller fast fäste för kameran, så jag Handheld den camer och kämpade för att hålla bilden stabil och synfältet. Det gick inte att ta tid att verkligen få en bra inriktning av rädsla för att förlora det. Men objektets periodiska ljusare suddig bilden ändå på full ljusstyrka. Jag hade också tid att få många stillbilder som visar föremålet tydligare och i fokus.

———————————————————————————————————————

This daytime video of strange object hovering above Virgie in Kentucky was recorded on Tuesday, 16th October 2012.

Witness report: UFO sighted over Virgie, KY on 10/16/2012. Video taken by Allen Epling through a Meade 8” SCT astronomical telescope. The picture is unsteady because I had to hold the camera in hand while trying to video it through the eyepiece of the telescope.
Sighting was with clear, blue, cloudless skies, no aircraft in sight, altitude unknown but definitely above airliner cruising altitude. The object hovered roughly in the same location for over 2 hours, not drifting more than 10 degress in any direction. Was sighted approximately 60 degrees above the horizon. Image in video was shot with about 150 power magnification. I couldn’t risk losing it by taking time to set up a tripod or fixed mount for the camera, so I handheld the camer and struggled to keep the image steady and in the field of view. Couldn’t take time to really get a good focus for fear of losing it. However the object’s periodic brightening blurred the image anyway at full brightness. I did also have time to get many still photos which show the object more clearly and in focus.

 

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s