UFO på live TV Nyheter? 15-okt-2012 // UFO on live news TV ? 15-10-2012

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

På direktsänd tv en mycket märkbar händelse som uppenbarligen ett verkligt objekt, men förändras i riktning och hastighet är inte troligt känd flygplan eller meteorit.
Detta kommer att låta galet jag vet, men följ upp detta. Även om det finns en förklaring, du kommer att bli imponerad av detta. Jag tittade på Hannity show på Fox (en repris på 9:15 PST från en tidigare EST sändning från 8 eller 9:00) och medan Hannity intervjuade Ann Coulter, det var en levande bakgrund bakom henne i en stor stad (jag inte fånga staden och kunde inte spola tillbaka till början av segmentet). Det fanns flera tydliga exempel på vanliga flygplan som passerar bakom skyskrapor bakom fröken Coulter, de var helt klart helikoptrar, men 18 minuter och 30 sekunder in i timmen långa programmet, flyger något bakom skyskraporna många gånger snabbare än den konventionella flygplan och göra flera abrupt höjd rörelser. Snälla, snälla, ta en titt på det här. Det kan mycket väl ha en jordisk förklaring, men jag uppriktigt säga att det är värt att utreda. Om det inte är ett UFO kommer du att imponerad av det som en lärobok synvilla. Video kopplade är borta från min TV för referens. Jag ber om ursäkt för den dåliga kvaliteten.

——————————————————————————————————————

On live TV a very noticeable event that is obviously a real object, but change in direction and speed is not likely known aircraft or meteorite.
This is going to sound crazy I know, but please follow up on this. Even if there is an explanation, you are going to be impressed with this. I was watching the Hannity show on Fox (a replay at 9:15 PST from an earlier EST broadcast from 8 or 9pm) and while Hannity was interviewing Ann Coulter, there was a live background behind her in a major city (I did not catch the city and could not rewind to the beginning of the segment). There were several clear instances of regular aircraft passing behind skyscrapers behind Miss Coulter, they were clearly helicopters, but at 18 mins and 30 secs into the hour long program, something flies behind the skyscrapers many times the speed of the conventional aircraft and making several abrupt elevation movements. Please, please, please take a look into this. It may well have an earthly explanation, but I am sincerely telling you that it is worthy of investigation. If it is not a UFO then you will be impressed with it as a textbook optical illusion. Video attached is off of my TV for reference. I apologize for the poor quality.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s