Underjordiska UFO baser i Japan // Underground UFO Bases in Japan

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Att veta vad som händer inuti är viktigare än att se många UFOn, enligt Japan Centrum för utomjordisk intelligens (JCETI) regissören Gregory Sullivan. JCETI är ett program som ger nödvändiga resurser och utbildningar för att Närkontakt av femte slag (CE-5) Skywatching och Kyushu, Japan-baserade ET Upplysningar och ambassadör utbildning. Mr Sullivan delade nyligen vision JCETI under en exklusiv intervju med The Secret Message rapporten, som nu finns över hela Internet.

Den en timmes podcast intervju finns nu tillgänglig på SecretMessageTV av YouTube som presenterade berömda värd och producent Jon Kelly.

Många rapporterade att berget terräng i Japan har bevittnat flera mystiska aktiviteter marken ljus. Observatörer säger att marken lampor kan liknas vid en levande ljus.

Sullivan sa att ljus från bilar rör sig mystiskt i alla riktningar, även om berg har inga vägar. Berg ta kontrasterande platser ljus från fordon i rörelse med tanke de uppenbarligen inte lämpar sig för dem, förklarade Sullivan.

Sullivan delade att vara musiker och ljudtekniker förde honom till Japan och han absolut inte har samband med någon social eller andlig rörelser i landet.

Sullivan anser att bergen i Japan spelar viktig roll i underjordiska UFO baser. Han sade att landets bergiga terräng är riktiga hotspots med mycket mer fokus på verksamheten på marken, nära marken och under marken i stället över marken.

———————————————————————————————————————–

Knowing what happens inside is more important than seeing many UFOs, according to Japan Center for Extraterrestrial Intelligence (JCETI) director Gregory Sullivan. JCETI is a program that provides necessary resources and trainings to Close Encounters of the Fifth Kind (CE-5) Skywatching, and Kyushu, Japan-based ET Disclosure and Ambassador Training. Mr. Sullivan recently shared the vision of JCETI during an exclusive interview with The Secret Message Report, which is now available all over the internet.

The one-hour podcast interview is now available on SecretMessageTV of YouTube which featured famous host and producer Jon Kelly.

Many reported that mountain terrains of Japan have been witnessed to several mysterious ground light activities. Observers say that ground lights can be likened to a candle light.

Sullivan said that lights from cars moving mysteriously in all directions even though mountains have no roads. Mountains bring contrasting places of lights from moving vehicles considering they are clearly not suitable for them, explained Sullivan.

Sullivan shared that being a musician and sound engineer brought him to Japan and he absolutely not connected with any social or spiritual movements in the country.

Sullivan believes that mountains of Japan play vital role in underground UFO bases. He said that the country’s mountainous terrains are real hotspots with a lot more focus on the activity on the ground, near the ground and under the ground rather than above the ground.

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s