Jag vet att min Galaktiska familj är här, gör du? (UFO Disclosure) // I Know My Galactic Family Is Here, Do You? (UFO Disclosure)

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Denna video har producerats och släpptes av Inlight radio för dig att dela med hela din familj, vänner, grannar, arbetskamrater – och världen – att låta dem veta att vår Galaktiska familj är här. Håll dela!

Nu kan du njuta av och dela denna video med holländska, franska, tyska, hebreiska, japanska, lettiska, ryska eller turkiska undertexter tack vare Luisa, Christoph och familjen of Light Translators. Slå på bildtexter med hjälp av symbolen på höger sida av den nedre menyraden ovanför vänster och välj ditt språk. För engelsk text, använd ”engelska” alternativet, inte ”engelsk-transkriberade” alternativ som är datorgenererade och felaktiga.

Alltför länge har våra regeringar, militär ledare, religiösa ledare och medier traditionella dolda sanningen om vår galaktiska historia och verkliga närvaro vår stjärna bröder och systrar från oss. Inte nu längre! Vår Galaktiska familj är här – och har varit sedan början av tid, och de kommer i fred, kärlek och vänskap för att hjälpa oss fixa vår planet och skapa den värld vi alla förtjänar – en värld av fred, orörda miljöer, jämlikhet på alla nivåer (ras, finansiell, sexuellt) och, viktigare, kärlek.

Denna video presenterar Inlight Radio on-air laget – Graham Dewyea, Steve Beckow, Geoffrey West, Linda Dillon, Dave Schmidt, Sierra Neblina och Stephen Cook – som de delar sina personliga upplysningar berättelser och ber dig att dela den här videon med alla du känner via dina sociala medier och online resurser. Vi vet att vår Galaktiska familj är här – gör du?

Vänligen dela den här videon med alla du känner!

Du kan läsa mer om Inlight Radio rubrik på vår radiostation webbplats: http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio

————————————————————————————————————————

This video has been produced and released by InLIght Radio for you to share with all your family, friends, neighbours, work colleagues – and the world – to let them know that our Galactic family is here. Keep sharing!

You can now enjoy and share this video with Dutch, French, German, Hebrew, Japanese, Latvian, Russian or Turkish subtitles thanks to Luisa, Christoph and the Family of Light Translators. Turn on Captions using the symbol on the right-hand side of the bottom menu bar above left and select your language. For English subtitles, use the ”English” option, not the ”English-Transcribed” option which is computer generated and inaccurate.

For too long, our governments, military leaders, religious leaders and the mainstream media have hidden the truth of our galactic history and the real presence of our star brothers and sisters from us. Not any more! Our Galactic family is here – and has been since the beginning of time, and they come in peace, love and friendship to help us fix our planet and create the world we all deserve – a world of peace, pristine environments, equality on every level (racial, financial, sexual) and, importantly, love.

This video features the InLight Radio on-air team – Graham Dewyea, Steve Beckow, Geoffrey West, Linda Dillon, Dave Schmidt, Sierra Neblina and Stephen Cook – as they share their personal disclosure stories and ask you to share this video with everyone you know via your social media and online resources. We know our Galactic family is here – do you?

PLEASE SHARE THIS VIDEO WITH EVERYONE YOU KNOW!

You can find out more about InLIght Radio by heading to our radio station site: http://www.blogtalkradio.com/inlight_radio

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s