UFO Burbank, Kalifornien 2012/05/10 // UFO Burbank, California 5-10-2012

 

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Denna intressanta dagtid video och foton av bumerang-formade föremål på himlen ovanför Burbank i Kalifornien togs på fredag, 5 oktober, 2012.

Vittne rapport: Jag tog en paus från att skriva och gick ut till vår takterrass för vissa frisk luft, som har en utmärkt utsikt över bergen norr om Burbank. Jag såg detta vitt föremål på himlen. Det var mycket tydligt. Först trodde jag kanske ett flygplan, men det verkade inte vara på väg så jag ringde min fru. Vi tog våra kameror och började ta video och foton av objektet. Jag förväntade mig att se ett trafikflygplan i bilderna, men det var det inte. Det svävade på ett ställe i ca 5 minuter, och sedan leds nordvästra över bergen. Det meddelades mig telepatiskt att en orb hade släppts. Det var inte förrän vi omdömet våra bilder senare att vi faktiskt såg orb i ett foto. Jag kände mig lugn och upphetsad, eftersom jag har ett samband med dem och se hantverk ofta. Bara kvällen innan jag såg en stor farkost svävar tyst över mig utan ljus medan jag gick mina hundar. Detta var första gången jag någonsin fångat dem på kameran och jag ville dela. Vi förlorade synen av objektet när det var mycket långt från oss. Jag är inte säker på om det dematerialiserade eller bara lämnade min utbud av synen.

——————————————————————————————————————

This interesting daytime video and photos of boomerang-shaped object in the sky above Burbank in California were taken on Friday, 5th October 2012.

Witness report: I was taking a break from writing and went out to our rooftop for some fresh air ,which has an excellent view of the mountains north of Burbank. I saw this white object in the sky. It was very apparent. At first I thought maybe an airplane but it didnt appear to be moving so I called my wife. We grabbed our cameras and began to take video and photos of the object. I expected to see an airliner in the pictures, but it wasnt. It hovered in one spot for about 5 minutes, and then headed Northwest over the mountains. It was communicated to me, telepathically, that an orb had been released. It wasnt until we reviewed our photos later that we actually saw the orb in a photo. I felt calm and excited, as I have a connection with them and see craft frequently. Just the night before I saw a large craft hover silently over me without any lights while I was walking my dogs. This was the first time I ever caught them on camera and I wanted to share. We lost sight of the object when it was very distant from us. I am not sure if it dematerialized or just left my range of sight.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s