Den fantastiska rapporten om mysterium UFOT // The Amazing Report About the Mystery of UFO

Många människor runt om i världen är nyfiken på oidentifierade flygande föremål eller UFOT. Finns det verkligen? Kanske du också skeptisk när man hör några nyheter om UFO. Det fanns en senaste nyheterna dispergerade i närheten som UFOT framkomma vid eftermiddagen tid och många invånare från olika städer i USA var förvånad och blev vittnen till den manifestation.

Enligt dem såg de kalejdoskopisk rader som en ström i himlen den 13 september torsdag i år. Folk såg rader bildas vid ungefär 5:30 på eftermiddagen. Rikligt vittnen aviserade till ABC 15 Phoenix, Arizona för att sända abnormitet av nämnda mystiska formation i himlen. Men enligt ABC 15 snabb sändning om oddity i himlen var ett resultat av en Contrail kommer från missilprov i New Mexico på den vita sanden, Missile Complex. Många blev förvånade eftersom de trodde att det var en explosion av UFO på himlen. Det var första gången de såg att färgstarka formation och de kan inte ens tro det.

Vi tenderar att organisera vår fantasi om vi kan se den ovanliga sak i världen. Många människor är mycket nyfiken och ville utforska mysteriet med den. Men UFOT existerar bara från de senaste åren och vi vet inte om det bara är en fabricerad historia som folk lätt glada. Från och med nu, rapporterna om UFOT är bara ett mysterium att vi alla inte vet svaret hur och varför det händer eller kanske finns.

http://www.Latest-UFOT-Sightings.net (c) 2012

 
—————————————————————————————————————————————————–
 
Numerous people around the globe are curious about the unidentified flying object or UFO. Does it really exist? Maybe you are also skeptical when you hear some news about UFO. There was a latest news dispersed in the vicinity that UFO emerge at afternoon time and many residents from different cities in United States were amazed and became the witnesses of that manifestation. 
 
According to them, they saw the kaleidoscopic lines like a stream in the sky on September 13, Thursday this year. People watched the lines formation at about 5:30 in the afternoon. Plentiful of witnesses announced to the ABC 15 Phoenix, Arizona to broadcast the abnormality of the said mysterious formation in the sky. But according to the ABC 15 speedy broadcast about the oddity in the sky was a result of a contrail coming from missile tests in New Mexico at the white sand, Missile Complex. A lot of people were surprised because they thought it was an explosion of the UFO in the sky. That was the first time they saw that colorful formation and they can’t even believe it. 
 
We tend to organize our imagination if we can see the unusual thing in the world. Many people are very curious about and they wanted to explore the mystery of it. But UFO merely exists from the past years and we don’t know if it’s only a fabricated story that people easily thrilled. As of now, the reports about UFO are just a mystery that all of us don’t know the answer how and why it happens or perhaps, exists.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Den fantastiska rapporten om mysterium UFOT // The Amazing Report About the Mystery of UFO

  1. Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person’s web site link on your page at proper place and other person will also do same in support of you.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s