Uppladdad Video Anklagar NASA UFO Mörkning // Uploaded Video Accuses NASA of UFO Cover-Up

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

En video som nyligen uppladdade på YouTube hävdar en ny amerikansk regering konspiration över UFO mörkläggning. Det anklagar National Aeronautics and Space Administration (NASA) för att dölja detaljerad information om vad som kunde ha varit närmast främmande mötet med människor.

Videon visar en konstig flytande objekt nära NASA: s internationella rymdstationen (ISS). Den video maker arrogated att NASA avsiktligt bytt från huvudkameran till en annan kamera för att ge en annan vy i den yttre rymden. UFO beskrivs vara en främmande moderskepp och observeras att ha släppt små utomjordiska flygande skepp liknar prickade lampor på dess topp.

Videoen ifrågasatte flytten av NASA för att plötsligt byta till en annan kamera utan någon kommentar eller förklaring med tanke på att den infångade inspelningen redan fokusera på något fenomenal händelse i yttre rymden.

Dessutom sade UFO har formen av ett rör och är så stor att det räcker för naturliga mänskliga ögon för att avgöra om det är jordisk eller utomjording.

Den rymdorganisationen har avvisar alla påståenden om eventuell förekomst av UFOn, ger vetenskapliga förklaringar till alla rapporterade fall av utomjordingar eller utomjordisk invasion. Emellertid visade objektet i den här YouTube-video knappast kunde lägga till spekulationer om att extraordinära varelser är så sant att även regeringen panik att dölja eventuella information som leder till offentliggörande.

——————————————————————————————————————-

A video recently uploaded on YouTube claims a new American government conspiracy over ufo cover-up. It accuses National Aeronautics and Space Administration (NASA) of hiding detailed information of what could have been the closest alien encounter with humans.

The video shows a strange floating object near NASA’s International Space Station (ISS). The video maker arrogated that NASA intentionally switched from the main camera to a different camera to provide another view in the outer space. The ufo is described to be an alien mothership and is observed to have released small extraterrestrial flying ships the resemble dotted lights on its top.

The video questioned the move of NASA to suddenly change to a different camera without any comment or explanation given that the captured recording was already focusing on somewhat phenomenal event in the outer space.

In addition, the said ufo has a shape of a tube and is so large that it is enough for natural human eyes to determine whether it is earthly or extraterrestrial.

The space agency has been rejecting any claims about possible existence of ufos, providing scientific explanations to all reported cases involving extraterrestrials or alien invasion. However, the object showed in this YouTube video could hardly add to the speculations that extraordinary beings are so true that even the government is panicking to hide potential information leading to public disclosure.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s