UFO – Albuquerque, New Mexico 22-september-2012 // UFO – Albuquerque, New Mexico 22-Sep-2012

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Denna dagtid video okänd ljust föremål eller klot svävande i skyn ovanför Albuquerque i New Mexico spelades in på Lördag 22 September, 2012.
Vittne rapport: Vi lämnar för butiken när jag tittade upp och såg månen på kvällshimlen sedan såg en ljus silvrig klot till höger om månen.
Jag gick för att få 35mm kamera, tog Make video och vi tog också 6 megapixel bilder. Jag tog också några med min smarta telefonen med teodolit app.
The Orb sågs genom omfattningen lins en Bushnell teleskop som det finns inget öga stycken för räckvidden. The Orb verkade ha tvärsnitt linjer som var knappt synlig från tillämpningsområdet linsen.
Min man försökte ringa numren MOFON telefon men uppgav att de var icke arbetande nummer.
Min make försökte sedan kontakta Mr Burleson i New Mexico kapitel och lämnade ett meddelande.
Vi gick till mataffären och Orb var tröskeln synliga men den upplysta reflektion från den nedgående solen hade bleknat och sedan gav ut en svag vitaktig lyster.
när vi återvänt från butiken både månen och Orb har flyttat med jorden rotation men de var fortfarande i förhållande till varandra på himlen.
Vi såg också att se om det fanns en väderballong lansering men hittade ingen information om sådana vid denna tid.

————————————————————————————

This daytime video of unknown bright object or orb hovering in the sky above Albuquerque in New Mexico was recorded on Saturday, 22nd September 2012.
Witness report: We were leaving for the store when I looked up and saw the moon in the evening sky then saw a bright silvery orb to the right of the moon. I went to get 35mm Camera, Husband took video and we also took 6 megapixel images. I also took some with my smart phone using the theodolite app.
The orb was viewed through the scope lens of a Bushnell Telescope as there are no eye pieces for the scope. The orb appeared to have cross section lines that were barely visible from the scope lens.
My husband tried to call the MOFON phone numbers but stated that they were non working numbers.
My Husband then tried to contact Mr. Burleson of the New Mexico Chapter and left a message.
We went to the grocery store and the Orb was sill visible but the lighted reflection from the setting sun had faded and it then gave off a dim whitish glow.
when we returned from the store both the moon and the Orb have moved with the earth rotation but they were still relative to each other in the sky.
We also looked to see if there was a weather balloon launch but found no information of such at this time.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s