Okända ljus över Myrtle Beach, South Carolina 13-september-2012 // Unknown lights over Myrtle beach, South Carolina 13-Sep-2012

Okända ljus över Myrtle Beach, South Carolina 13-september-2012

Senaste UFO-observationer – Denna klipp av okända lampor svävar på natthimlen ovanför Myrtle Beach i South Carolina spelades in på torsdag, 13 september, 2012.

Vittne rapport: Sighting plats: Murrells inlopp över Gulf Stream Cafe i Garden City
Datum: 9/13/12
Jag var på en båt med fem vänner. Vi såg över till ingången till inloppet och såg 7 ljus vertikal de sedan blev horisontell. Lamporna avstängd. De är verkade över Golfströmmen caféet. Jag började spela. Ha tålamod med den video du ser inte den riktiga filmen till mitten ungefär 45 sekunder. Brand bollar sköt runt sky.They slutade sedan 1 ljus påslagen och så vidare tills tio lampor snurra i en cirkel. Om du kan ansluta din dator till en stor skärm vänligen gör. Du kommer att se en min av 10 lampor snurra i en cirkel och sedan försvinna multicolor. Jag har 4 andra videor samma sak på mina vänner telefoner. Jag har aldrig sett något liknande. Jag heter kanalen 13 wmbf. De rådde mig att de besprutas militär agnar (chemtrails) och de skjuter facklor från F16 för att öva. Hon sa att de hade hundratals samtal. Jag frågade om lamporna i en cirkel spinning och skjuta runt hon sa att hon inte kan kommentera. Jag frågade om hon ville videon hon sa nej lol. Låter som de ger upp chemtrails konspiration för att täcka upp UFO.

Författare: Dan
Källa: föreläggas http://www.Latest-UFO-Sightings.net

——————————————————————————————————————

Unknown lights over Myrtle beach, South Carolina 13-Sep-2012

Latest UFO sightings – This footage of unknown lights hovering in the night sky above Myrtle beach in South Carolina was recorded on Thursday, 13th September 2012.

Witness report: Sighting location: Murrells inlet over gulf stream cafe in garden city
Date: 9/13/12
I was on a boat with five friends. We looked over to the entrance of the inlet and saw 7 lights vertical they then turned horizontal. The lights turned off. They re appeared over the gulf stream cafe. I began recording . Be patient with the video you don’t see the real footage till the middle about 45 sec. The fire balls shot around the sky.They then stopped 1 light turned on and so forth until ten lights spin in a circle. If you can plug your computer into a big screen please do. You will see a min of 10 lights spin in a circle then disappear multicolor. I have 4 other videos of the same thing on my friends phones. I have never seen anything like this. I called channel 13 wmbf. They advised me they sprayed military chaff (chemtrails) and they are shooting flares from f16 for practice. She said they had hundreds of calls. I asked about the lights in a circle spinning and shooting all around she said she can’t comment. I asked if she wanted the video she said no lol. Sounds like they are giving up the chemtrails conspiracy to cover up the ufos.

Author: Dan
source: submitted to http://www.Latest-UFO-Sightings.net

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s