Dagtid UFO aktivitet över Lake Ontario, Kanada – 2-september-2012 // Daytime UFO activity over Lake Ontario, Canada – 2-Sep-2012

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

UFO-observationer – Denna UFO videor har spelats på himlen ovanför Lake Ontario, en av de fem stora sjöarna i Nordamerika. Det begränsas på norden och southwesten av den kanadensiska provinsen Ontario och i söder av den amerikanska delstaten New York.This registrerades den 2 september 2012.

Vittne Betänkande om 2012/02/09 klockan 10:00 Wellington Beach Lake Ontario jag fångade vad jag skulle kalla ett UFO. Jag kallade detta mörka ORB liknande objekt ett UFO eftersom jag har ingen aning vad det här kunde ha varit. Den stannade på samma allmänna plats flyttar från öst till väst för en bra 10 minuter innan försvinna. Jag ber om ursäkt för skakningar av den första videon. Eftersom jag var på stranden med ut min Stativ och hade bara min Canon kamera och hade ingen aning om att jag skulle se ut ungefär så här jag var tvungen att filma den i handen. Första videon sköts på 40X zoom för att få en bra bild Den andra videon filmades med en picknick bord för stabilitet i denna video jag använde 10X – 40X zoom.
Författare (philysteak @ youtube)

————————————————————————–

UFO sightings – This UFO videos were recorded in the sky above Lake Ontario, one of the five Great Lakes of North America. It is bounded on the north and southwest by the Canadian province of Ontario, and on the south by the American state of New York.This was recorded on 2nd September 2012.

Witness report: On 02/09/2012 at 10:00 am on Wellington Beach Lake Ontario I captured what I would call a UFO. I called this Dark ORB like object a UFO because I have no Idea what else this thing could have been. It stayed in the same general place moving from East to West for a good 10 minutes before disappearing. I apologise for the shakiness of the first video. Since I was at the beach with out my Tripod and only had my Canon Camera and had no idea I was going to see something like this I had to film it in hand. The First video was shot at 40X zoom to get a good view The second video was filmed using a picnic table for Stability in this video I used 10X – 40X Zoom.
Author (philysteak @ youtube)

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s