Ny svensk UFO Dokumentär HD (SPÖKRAKETEN) // New Swedish UFO Documentary (GHOST ROCKET)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15322752.ab

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

STREAMING FRÅN SPÖKRAKETS GÄNGET

STREAMINGS FROM THE GHOSTROCKET TEAM

STREAMING 1


STREAMING 2


STREAMING 3

Följ undersökningen: http://www.facebook.com/ghostrockets
Projekt Huvudkontor: http://www.ghostrockets.se
Tweets av de okända: http://twitter.com/ghostrockets_se

År 2012 UFO-Sverige kommer gå ut på en expedition för att undersöka ett UFO-fenomen som har sett hela Sverige i årtionden.

Den expedition är planerad att äga rum under hösten i en sjö djupt inne i skogarna i norra Sverige. Kommer med på resan kommer att bli en professionell dykning team och över ett ton utrustning inklusive båtar, kameror, en sida skanning sonar och metalldetektorer. En dokumentär teamet kommer att följa utredningen och i produktionen av en film som kommer att släppas 2013.

Denna video är [fair use] under © COPYRIGHT LAW är: ➀ ​​Ickekommersiell ➁ trans-formativ karaktär ➂ inte konkurrera med den ursprungliga arbetet ➃ inte verkställer sin marknad negativt Fair Use ANMÄRKNING: Denna video innehåller upphovsrättsskyddat material, vars användning inte har alltid varit särskilt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren. Vi gör sådant material tillgängligt i våra ansträngningar att främja förståelse frågor, etc. Vi tror att detta utgör en ”fair use” av något upphovsrättsskyddat sådant material som avses i punkt 107 i den amerikanska upphovsrättslagen. I enlighet med avdelning 17 U.S.C. 107 är materialet på denna webbplats distribueras utan vinst till dem som har uttryckt ett tidigare intresse för att ta emot den medföljande information för forskning och undervisning!

http://untoldmysteries.whynotnews.eu

Kongressen 2013 se: http://ufocongress.com/ufo-conference/2013-speakers/

~ Http://eXoPolitics.whynotnews.eu
~ Http://DisclosureProject.org
~ Http://nicap.org
~ Http://cufos.org
~ Http://ufocenter.com
~ Http://narcap.com
~ Http://mufon.com
~ Http://ufoinfo.com
~ Http://nidsci.org
~ Http://scientificexploration.org
~ Http://cisu.org
~ Http://mufondfw.org
~ Http://ufoseek.com
~ Http://exopolitics.org
~ Http://exopolitics.com
~ Http://afterdisclosure.com
~ Http://ufo-blogger.com
~ Http://latest-ufo-sightings.net
~ Http://alienscalpel.com
~ Http://cropcircleconnector.com
~ Http://majesticdocuments.com
~ Http://newparadigm.no
~ Http://disclosureproject.org

~ Infopowerment truthers nätverk ~
-Ny typ av enhet mot tyranni,

http://infopowerment.whynotnews.eu
http://facebook.com/infopowerment

———————————————————————————————————————-

Follow the investigation: http://www.facebook.com/ghostrockets
Project Headquarters: http://www.ghostrockets.se
Tweets of the Unknown: http://twitter.com/ghostrockets_se

In 2012 UFO-Sweden will head out on an expedition to investigate a UFO-phenomena that has been seen throughout Sweden for decades.

The Expedition is scheduled to take place this autumn in a lake deep in the forests of northern Sweden. Coming along on the trip will be a professional diving team, and over one ton of equipment including boats, cameras, a side scanning sonar and metal detectors. A documentary team will be following the investigation and are in the production of a film that will be released 2013.

This video is [FAIR USE] under © COPYRIGHT LAW it is: ➀ noncommercial ➁ trans-formative in nature ➂ not competitive with the original work ➃ not effecting its market negatively FAIR USE NOTICE: This video contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance understanding issues, etc. We believe this constitutes a ‘fair use’ of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes!

http://untoldmysteries.whynotnews.eu

Congress 2013 see: http://ufocongress.com/ufo-conference/2013-speakers/

~ http://eXoPolitics.whynotnews.eu
~ http://DisclosureProject.org
~ http://nicap.org
~ http://cufos.org
~ http://ufocenter.com
~ http://narcap.com
~ http://mufon.com
~ http://ufoinfo.com
~ http://nidsci.org
~ http://scientificexploration.org
~ http://cisu.org
~ http://mufondfw.org
~ http://ufoseek.com
~ http://exopolitics.org
~ http://exopolitics.com
~ http://afterdisclosure.com
~ http://ufo-blogger.com
~ http://latest-ufo-sightings.net
~ http://alienscalpel.com
~ http://cropcircleconnector.com
~ http://majesticdocuments.com
~ http://newparadigm.no
~ http://disclosureproject.org

~infopowerment truthers network~
-new kind of unity against tyranny-

http://infopowerment.whynotnews.eu
http://facebook.com/infopowerment

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s