Före detta CIA Officer kom ut med hemligheterna bakom 1947 Roswell UFO Incident // Former CIA Officer Revealed Secrets Behind The 1947 Roswell UFO Incident

Infon va ute redan i förra året, men bara att det har hänt inte vad som hände med kroppar eller farkosten..

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12859128.ab

En tidigare CIA-officer avslöjas under en intervju på radioprogrammet ”Coast to Coast” den 23 juni, 2012 hemligheterna bakom det påstådda UFO kraschen nära Roswell, New Mexico den 8 juli 1947. Den mannen är Chase Brandon, som används för att arbeta som funktioner kommenderar för CIA: s Clandestine Service för uppdrag som varierade från internationell terrorism till narkotikahandel.

Roswell UFO kraschen 1947 var mycket firade att världens uppmärksamhet drogs. På natten den 8 juli, var ett konstigt föremål rapporteras ha kraschat på en gård i Roswell. Militära tjänstemän svarade snabbt på händelsen och omedelbart meddelas dagen därpå att de hade fångat ett flygande tefat, bedövning nästan alla människor runt om i världen. Men militären förändrats plötsligt att tillkännagivandet och drog slutsatsen att syftet var ingenting annat än bara en väderballong.

Denna slutsats avslogs av Brandon, som hävdade att han såg väldigt konfidentiella filer om Roswell incidenten då han forskat vid CIA: s historiska Intelligence Insamling Vault i Langley, Virginia. Han berättade under intervjun att han fick en chans att komma in i rummet där han såg en låda märkt som ”Roswell”. Han sade att baserat på vad han hade läst på rutan, han är mycket säker på att det hade kraschat på natten av 1947 var helt utomjordisk.

Många har spekulerat att regeringen har täckt upp all information om UFO incidenter. Faktum är att många amerikaner tror att slutsatsen från militära tjänstemän som främmande föremålet var bara en ballong är en av de statliga konspirationer.

 
———————————————————————————————————————————————————————–

 

The info was out already last year, but only that it has happened, not what happened to the bodies or craft ..

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12859128.ab

A former CIA officer disclosed during an interview on the radio show ”Coast to Coast” on June 23rd, 2012 the secrets behind the alleged UFO crash near Roswell, New Mexico on July 8, 1947. That man is Chase Brandon, who used to work as an operations officer for CIA’s Clandestine Service for assignments that ranged from international terrorism to drug trafficking.

The Roswell UFO crash in 1947 was highly celebrated that the world’s attention was drawn. On the night of July 8, a strange object was reported to have crashed on a farm in Roswell. Military officials quickly responded to the incident and immediately announced on the following day that they had captured a flying saucer, stunning almost all people around the world. However, the military suddenly changed that announcement and concluded that the object was nothing but only a weather balloon.

That conclusion was rejected by Brandon, who claimed that he saw very confidential files about the Roswell incident when he conducted research at the CIA’s Historical Intelligence Collection Vault in Langley, Virginia. He told during the interview that he was given a chance to enter the room wherein he saw a box tagged as ”Roswell.” He said that based on what he had read on the box, he is very sure that what had crashed on that night of 1947 was absolutely extraterrestrial.

Many have been speculating that the government has been covering up all information about UFO incidents. In fact, many Americans believe that the conclusion made by military officials that the strange object was just a balloon is one of the government conspiracies.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s