UFO Fångad på webbkamera över Turkiet // UFO Caught on Cam over Turkey

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

En fantastisk, kulformad UFO sågs och fångades på video över hemlig del av Turkiet och publiceras på YouTube den 28 augusti 2012.

Vittnet gav inte tydlig information i beskrivningen av videon förutom titeln skriven på turkiska.

Bara en snabb titt på UFO, kan du säga att det inte är någon flygplan, helikopter, eller jet någonsin fångats på video innan.

Du får inte mycket detaljer genom att zooma in på objektet eftersom videokameran som används i inspelningen inte har bra kvalitet. Det ser ut som den som filmade UFO arbetade på en byggarbetsplats eftersom armeringsjärn betong kort fångas i videon.

UFO är silvergrå, liknande färgen på många klot-liknande föremål fångas på cam nyligen. Men har till syfte en ånga spår streaming bakom, vilket gör det en ovanlig en. UFO har inga märkbara vingar samt rotorblad, och inga blinkande navigering ljus.

Ångan leden är kanske vanligt i en flygande föremål drivs av någon form av motor eller i ett objekt flyger så högt. Med tanke på höjden på objektet i videon, skulle ingen av kroppen av flygande föremål ses tillräckligt bra för att hångla med säkerhet. Så är inte situationen här.

Den som redan har sett chemtrail video många gånger skulle veta att detta UFO observation är inte vanliga.

————————————————————————–

An amazing, bullet-shaped UFO was seen and caught on video over undisclosed part of Turkey and posted to YouTube on August 28, 2012.

The witness did not provide clear information in the description of the video except for the title written in Turkish.

Just a quick look at the UFO, you can say that it is not any airplane, helicopter, or jet ever caught on video before.

You don’t get much detail by zooming in on the object because the video camera used in filming does not have good quality. It looks like the one who filmed the UFO was working at a construction site because rebar concrete is shortly caught in the video.

The UFO is silver-grey, similar to the color of many orb-like objects caught on cam recently. However, the object has a vapor trail streaming behind, making it an unusual one. The UFO has no discernible wings as well as rotor blades, and no flashing navigational lights.

The vapor trail is maybe common in a flying object propelled by some kind of engine or in an object flying so high. However, given the height of the object in the video, none of the body of the flying object would be seen well enough to make out with any certainty. That is not the situation here.

Anyone who already saw chemtrail videos many times would know that this UFO sighting is not ordinary.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s