UFO över Bostons skyskrapor // UFO over Boston’s Skyscrapers

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

En annan otroligt UFO observation bevittnades hovra över de stormiga kväll himlen på onsdagen i Boston. Många vittnen klia sina huvuden på grund av deras förvåning.

UFO aktiviteten fångades på video och lagt upp på YouTube. Precis som många andra UFO ses i himlen nyligen har detta en också inga vingar, inget rinnande ljus, inga rotorblad och det gjorde inte skapa ett ljud.

Den oidentifierade flygande objektet utspridda himlen i centrum av Boston och svävar över höga byggnader. Det har gråaktiga färg som nästan kamouflerad av det grumliga himmel. På grund av de moln och UFO: s färg, är det svårt att se mot bakgrunden.

Det kan vara en farlig manöver om UFO var en av de kända typer av flygplan. Det är också omöjligt att oidentifierade flygande föremål var en ballong eftersom det inte ser ut som ett luftskepp. Folket i området var förvirrad om vad de såg. Varför är det?

Det förväntas att människor i en storstad är vana att se flygplan på himlen och de kan tydligt skilja UFO från alla typer av flygplan. Så det faktum att många människor i Boston blir förvirrad om vad de hade sett, är det logiskt att dra slutsatsen att ett flygande föremål var ovanligt.

Vad tycker du om objektet på videon?
———————————————————————————————————————–
Another incredible UFO sighting was witnessed hovering over the stormy evening skies on Wednesday in Boston. Many witnesses were scratching their heads because of their amazement.

The UFO activity was caught on video and posted to YouTube. Just like many other UFOs seen in the sky lately, this one also has no wings, no running lights, no rotor blades and it did not create a sound.

The unidentified flying object was dotting the sky in the downtown area of Boston and hovering over tall buildings. It has grayish color that almost camouflaged by the cloudy skies. Due to the cloudy skies and the UFO’s color, it is difficult to see against the background.

It could be a dangerous maneuver if the UFO was one of the known kinds of aircraft. It is also impossible that the unidentified flying object was a balloon because it did not look like a blimp. The people in the area were confused on what they saw. Why is it?

It is expected that people in a big city are used to seeing aircraft in the sky and they can clearly differentiate UFOs from any kinds of aircraft. So, the fact that many people in Boston getting confused on what they had seen, it is logical to conclude that the flying object was unusual.

What do you think about the object on the video?

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s