UFO eller orb sett och spelat in över 1-september-2012 // UFO or orb seen and recorded over 1-Sep-2012

LUFOS – Denna video av okänd ljus eller orb filmades över Poestenkill i New York på lördag, september 1, 2012.

Vittne rapport: Fyra av oss satt på bakgården chatta. Plötsligt min kusin sade skrämde, ”vad sjutton är det?!?!” Vi såg alla en röd-orange ljus på himlen. Det var en rund ovalish format föremål. Såg ut som storleken på en golfboll, i himlen. Det härstammar sakta rakt ned med en konstant hastighet. Vi var helt osäker på vad det var, och lite skakad. Det var inget någon av oss någonsin har sett på natthimlen. Jag videofilmade den tills den gick bakom horisont trädtoppar. Det såg tillräckligt stor för att ha varit ganska nära, så vi gick en sväng för att se om det kunde ha landat i en närliggande fält (som vårt område är alla fält och jordbruksmark) men vi kunde inte hitta något. Vår andra vän kommenterade att cirka 30 minuter innan det var hon på telefonen, på andra sidan av varvet, och märkte en mycket mindre vitt ljus (mer som en stor stjärna) i samma område, som gjorde samma sak (sakta ned rakt ner)! Men hon blev distraherad med sin telefonsamtal och glömde det.
Författare (källa: MUFON)
———————————————————————————————————————–
LUFOS – This video of unknown light or orb was filmed over Poestenkill in New York on Saturday, 1st September 2012.

Witness report: Four of us were sitting in the backyard chatting. Suddenly my cousin said, startled, ”what the heck is that?!?!” We all saw a reddish-orange light in the sky. It was a round-ovalish shaped object. Looked like the size of a golfball, in the sky. It slowly descended straight down at a constant rate. We were completely unsure of what it was, and a little shaken. It was nothing any of us have ever seen in the night sky. I videoed it until it went behind the horizon of tree tops. It looked large enough to have been fairly close, so we went for a ride to see if it could have landed in a nearby field (as our area is all fields and farmland) but we couldnt find anything. Our other friend commented that about 30 minutes before that, she was on the phone, on the other side of the yard, and noticed a much smaller white light (more like a large star) in the same area, that did the same thing (slowly descended straight down) ! But she got distracted with her phone call and forgot about it.
Author (source: mufon)

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s