UFO DOKUMENTÄR Jag vet vad jag såg 2011 // UFO DOCUMETARY I Know What I Saw 2011

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Jag vet vad jag såg är en dokumentär garanterat att ändra sättet vi ser på universum. Regissören James Fox
ihop de mest trovärdiga UFO vittnen från hela världen för att vittna vid National Press Club i Washington DC,
inklusive Air Force generaler, astronauter, militära och kommersiella piloter, myndigheter och FAA
tjänstemän från sju länder som berättar att, som guvernör Fife Symington från Arizona sade: ”kommer att utmana din verklighet”.

Deras konton visar en bakom kulisserna amerikanska verksamhet vars policy är att beslagta och hamstra
underbygga bevis från närkontakt i den mån att även presidenter har misslyckats med att få raka svar.
”Jag vet vad jag såg” utsätter orsakerna statliga sekretess från de inblandade på högsta nivå. James Fox
har vunnit stöd av flera viktiga medier, regeringar och militär personal, och har gjort många TV-och framträdanden radio.

Dessutom, på grund av styrkan i hans betyg och höga intresse från sin publik, har Larry King meddelat James Fox
intresse av att främja Jag vet vad jag såg. Med den globala obeveklig UFO fascination och den fenomenala
framgången för fiktiva UFO filmer, är det hög tid för en up-to-date dokumentär om UFO: n för världsomspännande lansering.

————————————————————————————————————————

I Know What I Saw is a documentary guaranteed to change the way we see the universe. Director James Fox
assembled the most credible UFO witnesses from around the world to testify at The National Press Club in Washington D.C.
including Air Force generals, astronauts, military and commercial pilots, government and FAA
officials from seven countries who tell stories that, as Governor Fife Symington from Arizona stated, “will challenge your reality”.

Their accounts reveal a behind-the-scenes U.S. operation whose policy is to confiscate and hoard substantiating evidence
from close encounters to the extent that even Presidents have failed to get straight answers.
‘I KNOW WHAT I SAW’ exposes reasons behind government secrecy from those involved at the highest level.
James Fox has won the support of several key media, government and military personnel, and has made numerous television and radio appearances.

Additionally, because of the strength of his ratings and the high level of interest from his audience, Larry King
has indicated to James Fox an interest in promoting I Know What I Saw. With the worldwide unrelenting UFO fascination
and the phenomenal success of fictional UFO films, it is high time for an up-to-date documentary about UFOs for worldwide release.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s