SnabbGenomgång – Ufo Dokumentär [HQ] // Fastwalkers – UFO Documentary [HQ]

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Fastwalkers, avslöjar sanningen om ufon och utomjordingar som har undertryckts och dolda i århundraden. Fastwalker är ett kodord som skapats av NORAD (North American Air Defense Command) för att klassificera (UFO) oidentifierade flygande föremål som närmar vi jorden från rymden och in i vår atmosfär. Det har rapporterats att från sin underjordiska anläggning djupt inne Cheyenne Mountain, Colorado, USA, spårar flygvapnet NORAD anläggning en grov genomsnitt 500 av dessa Fastwalkers varje år. För första gången avslöjar Fastwalkers i en funktion längd dokumentär formulär information du aldrig tänkt att veta. Fantastiska UFO foton och klipp som samlats in från hela världen som du aldrig var tänkt att se. Aldrig tidigare har det funnits en sådan mängd information som presenteras av sådana objektiva experter som fokuserar på att ge en ”World View” om vad som verkligen händer på planeten jorden, snarare än vad ”vi får höra sker.”
Medverkande:
Dr Steven M. Greer, Steve Bassett, Jim Marrs, Robert O Dean, Dr Michael Salla, Stanton T Friedman, Alfred L Webre, John Greenwald Jr, Dr Len Horowitz, Dr Richard Boylan, Jaime Maussan, Paola Harris , Jerry Pippin, Dr Bruce Maccabee, AJ Gevaerd, Sean David Morton, Graham E. Bethune, överste Wendelle C. Stevens, Monsignor Corrado Balducci, James W. Deardorff och mycket annat.

—————————————————————————————

Fastwalkers, reveals the truth about UFOs and Extraterrestrials that has been suppressed and hidden for centuries. Fastwalker is a code word created by NORAD (North American Air Defense Command) to classify (UFOs) unidentified flying objects which approach our Earth from space and enter our atmosphere. It has been reported that from its subterranean facility deep inside Cheyenne Mountain, Colorado, USA, the Air Force NORAD facility tracks a rough average of 500 of these Fastwalkers each year. For the first time, Fastwalkers in a feature length documentary form discloses information you were never meant to know. Amazing UFO photos and footage gathered from around the world that you were never meant to see. Never before has there been such a wealth of information presented by such unbiased experts who focus on providing a ”World View” of what is really happening on planet Earth, rather than what ”we are told is happening.”
STARRING:
Dr. Steven M. Greer, Steve Bassett, Jim Marrs, Robert O Dean, Dr. Michael Salla, Stanton T Friedman, Alfred L Webre, John Greenwald Jr., Dr. Len Horowitz, Dr. Richard Boylan, Jaime Maussan, Paola Harris, Jerry Pippin, Dr. Bruce Maccabee, A.J. Gevaerd, Sean David Morton, Graham E. Bethune, Col. Wendelle C. Stevens, Monsignor Corrado Balducci, James W. Deardorff, & More.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s