Hemlig tillgång. UFO dokumentär [HQ] // Secret Access. UFO documentary [HQ].

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

Vissa tror det tidigaste dokumentation av främmande besök till jorden finns i förhistoriska grottmålningar och hällristningar, där ritningar av konstiga humanoida siffror funktionen tydligt icke-mänskliga attribut och anatomi, inklusive hjälmar och andra utstyrsel för avancerade för att vara från den antika världen.

Förmodligen är detta det första beviset på vad som skulle bli en flera århundraden lång världsomspännande gåta som har exploderat i populärkulturen, men har gett få konkreta bevis. Från förhistoriska ritningar genom Roswell incidenten har rapporter om konstiga och oförklarliga iakttagelser i himlen blir en del av ett inofficiellt historiskt rekord.

Med spridningen av video och foto teknik i modern tid, har rapporter om dessa händelser tillsammans med visuella bevis bara ökat. 95% av UFO-observationer är falska, följer antingen av felidentifiering eller avsiktlig bluffar. Men de andra 5% inte kan avfärdas.

HEMLIG ACCESS: UFOS på skivan är inriktad på de 5%. Baserat på den nyutkomna boken UFO: generaler, piloter och regeringstjänstemän Gå på skivan, utforskar denna två timmars special observationer som stöds av många trovärdiga källor, från flygvapnet och kommersiella piloter, FAA tjänstemän, utredare, militära generaler och NASA tjänstemän samt hårda data: foton, film, radar och inspelningar ljud. Detta bevis presenterar en häpnadsväckande titt på den mycket verklig möjlighet främmande besök.

————————————————————————————–

Some believe the earliest documentation of alien visitation to Earth exists in prehistoric cave paintings and petroglyphs, where drawings of strange humanoid figures feature distinctively non-human attributes and anatomy, including helmets and other accoutrements too advanced to be from the ancient world.

Arguably, this is the first evidence in what would become a centuries-long worldwide enigma that has exploded into popular culture, but has yielded little tangible proof. From the prehistoric drawings through the Roswell incident, reports of strange and unexplainable sightings in the skies have become part of an unofficial historic record.

With the proliferation of video and photo technology in the modern era, reports of these events along with visual evidence have only increased. 95% of UFO sightings are false, resulting either from misidentification or deliberate hoaxes. But the other 5% cannot be dismissed.

SECRET ACCESS: UFOS ON THE RECORD focuses on those 5%. Based on the newly published book UFO’s: Generals, Pilots and Government Officials Go On the Record, this two-hour special explores sightings that are supported by numerous creditable sources, from Air Force and commercial pilots, FAA officials, investigators, military Generals and NASA officials as well as hard data: photos, film, radar and audio recordings. This evidence presents a startling look at the very real possibility of alien visitation.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s