Dagen innan Bekännandet – Full [HQ] /// The day before disclosure – Full [HQ]

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma
Translated by Google Translate rod failure can occur

http://www.quasi-mundo.com/ för mer information om UFOn .. Dagen före Disclosure är en film som dokumenterar den växande medvetenheten och bygga upp till vad som kan potentiellt vara den enda, viktigaste händelsen i mänsklighetens historia – dag UFO och ET närvaro blir en världsomspännande accepterade verkligheten.

Detta är berättelsen om de vittnen som skrattade åt de forskare och journalister som inte trodde och de statliga och militär personal som svors till tystnad. En historia som förändrar grunden för allt du trodde du visste, och tar dig med på en åktur hela vägen från den mörkaste avgrund av levande mardrömmar, fram till den ljusaste hopp för mänsklighetens framtid.

Detta är den största historien i människans historia.

Denna uppladdning är avsedd som utbildnings-och icke vinstdrivande. Alla krediter, läs vidare:

funktioner:

Steven Greer
Edgar Mitchell
steve Basset
Robert Dean
Budd Hopkins
Barbara Lamb
David Jacobs
richard Dolan
Stanton Friedman
Peter Robbins
jim Marrs
Nadine Lalich
Elaine
Michael Salla
milton Torres
Wendelle Stevens
paola Harris
Nick Pope
miriam Delicado
Linda Moulton Howe
Robert Hastings
Dr Roger Leir

Företag: nytt paradigm Films
Regissör: Terje Toftenes
Producent: Truls Toftenes, Ragnhild Løken, Terje Toftenes
Musik: Rover

—————————————————————————-

http://www.quasi-mundo.com/ for more on ufos..The Day Before Disclosure is a film documenting the growing awareness and the build up to what can potentially be the single, most important event in human history — the day the UFO and ET presence becomes a world wide accepted reality.

This is the story of the witnesses that was laughed at, the researchers and reporters that wasn’t believed and the governmental and military personnel that were sworn to silence. A story that alters the foundation of everything you thought you knew, and takes you along for a ride all the way from the darkest abyss of living nightmares, through to the brightest hope for the future of humanity.

This is the greatest story in human history.

This upload is intended as educational and non profit. All credits, read further:

Features:

Steven Greer
Edgar Mitchell
Steve Basset
Robert Dean
Budd Hopkins
Barbara Lamb
David Jacobs
Richard Dolan
Stanton Friedman
Peter Robbins
Jim Marrs
Nadine Lalich
Elaine
Michael Salla
Milton Torres
Wendelle Stevens
Paola Harris
Nick Pope
Miriam Delicado
Linda Moulton Howe
Robert Hastings
Dr Roger Leir

Company: New Paradigm Films
Director: Terje Toftenes
Producer: Truls Toftenes, Ragnhild Løken, Terje Toftenes
Music: Rover

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Video | Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s