Galactic Federation Of Light Sheldan Nidle May 4 2011

Översättning från engelska till svenska

Selamat Jarin! Vi återvända! Det händer mycket! De uppstigna mästarna arbetar på att slutföra välstånd utbetalningar. Dessa betalningar kommer att inledas inom kort. Saint Germaine är att ha hans World Trust avsluta redovisning och utbetalning av ditt välstånd pengar även när vi nu talar till er. Vidare, vår Jord allierade befinner sig i en maktposition när det gäller flera av de begärda regeringen förändringar. Vad återstår att göra är att överblivna frihetsberövande uppgifter vara helt klar. Med dessa gjort, kan våra allierade på Jorden snabbt kunna genomföra det nya finansiella systemet. Detta nya system skall baseras på en sund antal utvalda hårda valutor som redan finns på flera utsedda förvaringsinstitut och redo att distribueras globalt. Aktiveringen av detta system beror på välståndet utbetalningar och Saint Germaine närvarande ser till att dessa medel frigörs. Dessa medel utgör den rättsliga ligger till grund för de olika scenarierna att vår jord allierade har på plats. Vi förväntar oss även information kommer att meddelas av ditt nya ledarskap senast i början av sommaren på norra halvklotet.

De nya regeringarna att komma till makten med flera gemensamma mål. Den första är att börja en fullständig reform av regeringen. Den tidigare mästare i er värld gavs till korruption, lögner och direkta svek. Motverkandet steg är att avskaffa de politiska partierna och öppna upp offentliga för allmänheten. Det är där vi behöver ditt aktiva stöd snarare än bara läpparnas bekännelse. Vi avser att be dig att lära sig om vätska gruppdynamik och att tillämpa den på denna sak. Ombyggnad era regeringar kräver ett aktivt förhållande mellan medborgarna och deras företrädare. Detta kan vara det första målet i din nya verklighet där ni alla kan ha en hand. Det är en möjlighet för dig som kollektiv att skapa en mellanhand mellan nuvarande typer av styrelseskick och ett fullt fungerande galaktiska samhället. De kommande tider verkligen om kontakt med din andliga och familjer rymden och underbara resa till fullt medvetande. Denna process är bakom allt som nu börjar hända omkring dig

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s