Galactic Federation Of Light SaLuSa May 06 2011

Översättning från engelska till svenska

DET Blir mycket tydligt angivits ATT den Mänskliga Rasen jag mig sminkad In sv Viktig Punkt jag synd Utveckling. Kollapsen DAISY de Gamla sätten bekräftar ATT de integrerade längre lämpar SIG för Den Nya Människan SOM Avdelning III Section III FRAM. Män manga ser Bara en osäker FRAMTID erbjuda Mer Kaos OCH Katastrofer. DET Känner jag mig sminkad därför viktigt för Vårt Uppdrag ATT inleda In Jorden Utan dröjsmål. Vara erkänt närvaro Kommer Dampa manga rädslor OCH GE Hopp, Medan ofta närvarande Bara förtvivlan and desperation finländare. Du HAR EN FRAMTID understreck SOM väntar In ATT utvecklas SOM endast hallar Tillbaka AV Sista Skriket upptåg AV de Mörka Tjänarna. VI SKA därför upphöja VÅRA allierade ATT arbeta vidare and starta en händelsekedja SOM Kommer ATT Sluta jag Ascension. OM VI integ långt den respons vi önskar, skall vi fa Kraft i frågan till gagn för er Alla.

  Som ni VET VID DET here laget, smala VI Talar OM ATT använda Våld Känner jag mig sminkad DET geno övertalning Eller geno tillämpning Lagar AV universella. Vi önskar ATT DIN civilisation Hade tagit tillfället i akt för manga ÅR sedan, Fred ATT SKAPA jag DIN Värld. DET var docka integ Vara and du lockades ATT tro ATT du Var Fria medborgare and ATT era liv var normala. Män du successivt ha DIN Frihet Tas ifrån gräva, and DET gjordes Genomet en Sadan listigare innebär ATT du integ visste OM VAD SOM Hände. Till DIN Kredit manga själar började Första VAD SOM skedde, and rörelser växte SOM sökte de förändringar SOM skulle lyfta UPP gräva OCH SKAPA-Fred.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Galactic Federation Of Light SaLuSa May 06 2011

  1. NW skriver:

    Va fint du har spammat hela bloggen.

    • Danibet skriver:

      beror på vad man ser som viktigt =) och la bara ut dom då jag halkat efter lite så nångång ibland är det väll ok eller är det fel?

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s