Galactic Federation Of Light Archangel Michael Ashtar Sheran April 5 2011 (Bra)

Översättning från engelska till svenska

Inom nästa vecka kan du förvänta dig att det ska finnas ett tillkännagivande. Detta pressmeddelande kommer från den högsta källor och kommer från bland dem som kanal de högre dimensionerna först. Även de som hittills har kanaliserat endast från ett helt andligt perspektiv kommer att få detta meddelande.

Vi kommer! I slutet av mörkret har kommit och ljuset nu är stadigvarande bosatt på planeten Jorden. Efter kanaliserad meddelanden har mottagits, kommer ett formellt tillkännagivande göras via ombud mediaformat. Det kommer att vara ditt val om hur du ser denna information, men det blir inget tvivel vad som sägs. Jag vet att du har fått veta innan att dessa händelser skulle äga rum, men utan klar uppfattning om hur och när, särskilt när, som tycks ha varit den viktigaste saken på de flesta av dina sinnen som för sent. Det har sagts i några av dina populära texter som denna stund skulle komma ”som en tjuv om natten” och faktiskt den kommer, och kommer att ha mer effekt och långtgående konsekvenser som du för närvarande kan veta.

Återigen du se fram emot en värld som är fri från plåga och våld och slaveri till eliten, eller de som skulle kalla sig elit. Faktum är att du är eliten på den här planeten! Orden ”de ödmjuka skall ärva jorden” är faktiskt ganska sant. Och faktiskt de av er som har tagit på er att vara de vid fronten, de som aktivt har tagit tillbaka din frihet och suveränitet från dem som har innehaft era hjärtan gisslan så länge är de som resten bör att tacka. Dessa rättsakter ensam har gjort det möjligt för oss att göra det vi alltid sagt att vi skulle göra, det vill träffa dig personligen en dag mycket snart, att hälsa på dig och välkomna dig personligen till Galactic sätt att leva. Som jag skulle vilja lägga till är faktiskt en felaktig benämning … Det bör vara ”den universella” sätt att leva. För detta är det sätt av universum, av allt är att en mild öppning in i de högre dimensionerna för de som är beredda att ta emot den, och den nya livsstilen den medför. Era liv, även när du läser detta, vet du att era liv och era hjärtan är fyllda med att ständigt närvarande kärlekens gudomlighet energi som är just det att allt du ser omkring dig är gjord av. Med kärlek i ditt liv, kommer du att börja förstå, som vissa av er redan gör, att allt är möjligt. Kärlek banar väg för alla möjligheter.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Galactic Federation Of Light Archangel Michael Ashtar Sheran April 5 2011 (Bra)

  1. Guilla Valström skriver:

    Varmt Välkommna säger jag. Det är ju helt underbart.Hittade din fina spännande blogg, för några dagar sen , det är jag glad för.

    • Danibet skriver:

      Alltid kul när nya säger sitt =)kul att kanske man är direkt på men vad e du glad för eller på villket sätt hur tänker du förklara lite =) hehe informationen är som sagt FRI Peace and love 4 all.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s