Galactic Federation Of Light The Council Of Light April 4 2011

Översättning från engelska till svenska

med youtube och googleöversätt

Det är lättare än du tror – att trä ett nålsöga, som är. Det kräver enda fokus och disciplin för att inte större distraktioner, men du vet att det är möjligt. Nu är den tiden. Du vet redan vad dina saker finns – minimera dem. Du vet redan vad dina svagheter, minska dem. Du vet redan var ditt hjärta kallar dig – gå dit. Du vet redan vad din största önskan är – visa det. Och du vet också att det mesta av detta är inte i det materiella planet, som är den dummaste av alla distraktioner. Ditt spel är i etern. Arbetet din magi där.

Verkligen, är det sant att du vet så mycket redan – sluta att behöva skaffa mer kunskap och handling. Det är dags att se till att ditt fokus är så obunden som du vet att du kommer att lyckas att skapa en sådan djup frid och lösa i ditt hjärta att det inte finns någon fråga som ni bidrar till fred i världen. Du vet att din medkänsla och djup, kärleksfull, neutrala perspektiv är att det gudomliga. Du vet att du är ett fordon av gudomlig uttryck i denna värld och det finns ingenting som är utanför detta och det är alla inom ditt kommando av Gudomliga regler. Du vet att du är inte ensam och det är för dig att ringa på din samfundet att stiga upp för det större goda. Du vet att allt det ni är smittsamt, det är för dig att välja vad propagerar. Ditt sinne tjänar ditt hjärta, och nålsögat ringer ditt hjärta, så se till att ditt sinne följer. Du vet att det är slöseri med värdefulla kommandot sysselsätta dig med minutiae av människors oro i det förflutna och framtiden och att denna din makt ligger i fullheten av din närvaro i nuet nu, för det finns ingen annan. Var annars skulle ögat existerar?!

Så något annat som är något annat än detta, måste du hela och bringa fred i ditt liv. Minska ojämna kanter och komma till fred med det som är. Surrender. Tillåt. Trust. Vet hur kraftfull du är. Vet att du är ett barn av Gud som har makten i skapelsen i ditt hjärta. Alla dessa ord kommer att låta som rena plattityder till ditt sinne tills du tar dem i ditt hjärta. Det finns bara en dörröppning.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s