Galactic Federation Of Light Archangel Gabriel March 25 2011

Översättning från engelska till svenska

med youtube och googleöversätt

Nära och kära,

Jag vill ha diskurs om kvaliteten Love kallas stabilitet. Vad innebär denna kvalitet? Stabilitet kräver ihärdighet i hängivenhet, mod, uthållighet och tro. Det håller en plats inom dig själv och för andra, att upprätthålla en viss nivå av frekvens under vilken du inte är villig att gå. Det står i ditt ljus och din sanning oavsett vad det kräver. Det kräver en person som är balanserad i sin gudomliga feminina och Divine Maskulin energi som kan upprätthålla denna jämvikt i alla situationer som manifesterar sig i deras personliga liv och med World händelserna omkring dem.

Stabilitet innebär att gå framåt på ett balanserat och rationellt sätt, utövar självkontroll och sunt förnuft. Det betyder att du är någon som alltid kan åberopas för att hålla lugn och upprätthålla ordningen. När alla runt omkring dig tycks det finnas kaos, är du en som är lugn i mitt i stormen och kommer att uppmanas att ge denna kvalitet att andra omkring dig bara genom din närvaro. Den aura omkring dig är fylld av ro, med harmoni, med delaktighet, med medkänsla och en intuitiv förståelse för att denna kvalitet är mycket som behövs i det ögonblicket.

Det är mycket viktigt för var och en av er att se till att du förkroppsligar denna kvalitet i alla situationer under dessa föränderliga tider, för det finns och kommer att vara mycket som kommer att genomsyra som kan placera andra i ett tillstånd av förvirring obeslutsam och förvirring, när det som krävs är att vara och agera snabbt i ögonblicket. Ni vet i sig att det är dags att agera och allt annat måste skjutas upp tills det finns en möjlighet att bearbeta det, att vad som krävs nu är att stabilisera andras känslor runt omkring dig och leda dem till en säkrare plats.

http://aftonbladet.se/nyheter/skongressen/article12788963.ab ”Inget höjt skattetryck” 
 http://aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/article12790531 Håkan Juholt får inte fastna i besvärjelserna
http://aftonbladet.se/nyheter/skongressen/article12788303.ab ”Barnfattigdomen är en skam för Sverige”
http://aftonbladet.se/nyheter/article12790939.ab 10 miljoner gånger högre strålning
http://aftonbladet.se/nyheter/skongressen/article12788626.ab Inga konkreta besked”

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s