Galactic Federation Of Light SaLuSa March 23 2011

Översättning från engelska till svenska

med googleöversätt

1.Du har så att säga mycket på din tallrik och det kan överväldiga dig, så detta är en tid för djup introspektion, så att du sätter allt i perspektiv. Inte alla av det kommer att beröra dig personligen, men kom ihåg att någonstans bakom kulisserna vi ständigt övervaka vad som sker. Där vi kan kommer vi att begränsa alla försök att orsaka en annan viktig upprörd, men ibland det finns mycket mer på spel än du tror. Så länge frågor kan kanaliseras på ett sådant sätt att tjäna högre syfte, kan vi ibland vara tvungna att tillåta en viss fullbordandet äga rum. Var säker på att vi i slutändan leda frågor för dina framsteg och förmåga att kringgå någon verklig fara. Du har alla guider och enligt ditt liv plan, kommer de alltid sitt yttersta för att säkerställa att du är på rätt plats vid rätt tidpunkt. I vissa fall kan du se det som att vara på fel plats, men inga misstag begås där ditt liv planen är berörda.

2.Trust att du kommer att lämna denna jord, mycket klokare än när du skrev in det, eftersom du inte kan misslyckas med att lära oss genom dina upplevelser. Det är verkligen föremålet för din inkarnationer, och varje gång du börjar ett annat liv är det noggrant planerade att se till att du fortsätter att utvecklas. Om i det här livet du har haft mycket kontakt med de lägre vibrationerna, är det för att hjälpa dig att utvecklas. Sådana erfarenheter behöver inte nödvändigtvis hålla dig tillbaka, eftersom de kan lägga bakom dig och fortfarande gör att du kan steget upp till högre vibrationer. Ingen själ är perfekt i detta skede av evolutionen, och om du var din vibrationer skulle bli alldeles för hög för att stanna kvar i din nuvarande dimension. Många av er är dock stiger upp snabbt, och din avsikt är att fortsätta med det och lämna dualitet för all framtid. Du kommer att veta om du är en sådan själ, och du är förmodligen redan en ljusarbetare hjälpa andra att uppnå Uppstigning.

3.Not ni alla kommer att kallas att vara en ljusarbetare, och ofta förberedelser för att göra så gå tillbaka många liv. Normalt finns det ett starkt behov av att arbeta på ett visst sätt för Ljuset från en mycket ung ålder, och du ser detta med många ungdomar nu som har så mycket att erbjuda dig. När tidpunkten är rätt deras möjlighet att komma, och många väntar på de förändringar som kommer att föra dem i förgrunden. Det finns en tid och en plats för dem att dela sin visdom med dig, och de kommer att innehålla mycket i arbetet med att föra ut sanningen. Andlig kunskap och förmåga att läka är ofta deras forte, och deras tjänster kommer att vara helt nödvändigt för många människor bara uppvaknande. Förändringarna vidare till att bli mer uppenbart, och istället för att frukta resultatet människor måste vara medvetna om att det är nödvändigt rensningen före Kristi kan äga rum.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s