Galactic Federation Of Light Kryon March 22 2011

 

Översättning från engelska till svenska

Med Googleöversätt.

Hälsningar kära för jag är Kryon av magnetiska service.

Det är underbart att vara med dig hela denna natt. Några av er har varit tillsammans nu ganska länge och du börjar förstå dessa läror, du börjar förstå hur de fungerar och du börjar se hur kraftfulla de är.

Det finns en ny värld som kommer och denna nya värld kommer att vara mycket, mycket annorlunda från vad livet är idag. Det kommer att bli mycket stora förändringar i detta liv och det kommer att bli en minskning av befolkningen, det blir inte lätt när vi går mot 2012 och slutet av 2012. De människor som finner livet det enklaste är de som är Kristusmedvetna, och det innebär att hela din familj konstellationen är i harmoni. Du förväntas leva med din intuition mer och mer allteftersom tiden kommer närmare och närmare 2012.

Det kommer att vara på minsta en massiv magnetisk skift, här planeten kommer inte att vara densamma efter 2012. Var i era kroppar och att andas och vet att allt kommer att bli exakt som det är tänkt att vara observera dina andetag du har alla tillgång till dessa läror som gör livet så mycket enklare i denna övergång från den gamla världen till den nya världen. Saker blir inte lätt men du är människa och du är van vid en utmaning det är för dig att låta er att bli mer och mer medvetna och förstå exakt vad som pågår på detta plan.

Vi har talat tidigare om att det var två typer av Gud på den här planeten, det finns en god Gud som du skapar av renheten av din egen själ och det finns en ond Gud som du skapar ur woundedness av dina sårade barn. Detta är den dubbelhet som du befinner dig i när du arbetar mot Kristus medvetandet 

http://aftonbladet.se/nyheter/article12769571.ab Gaddafi gömde miljarder i Sverige
http://expressen.se/nyheter/1.2374199/svenska-folket-sand-jasplan-till-libyen Svenska folket: Sänd Jasplan till Libyen
http://aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12766848 Ryssland kräver: Eldupphör genast
http://aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12763635 Nu ligger bollen hos oss
http://aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12763637 ”Skicka planen”
http://aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article12769670 Alla mot alla – i sandlådekriget
http://aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12769680 Gaddafi hatar oss
http://aftonbladet.se/nyheter/article12763904.ab Röken fortsätter komma från japanska reaktorer
http://aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12763635 Nu ligger bollen hos oss

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s