Galactic Federation Of Light Arcturian Group March 21 2011

Översättning från engelska till svenska

Med Googleöversätt.

Hälsningar kära, kommer vi åter att tala med dig om många saker du upplever och är på väg att uppleva. Vi ser att du rör sig snabbt in i de högre energier och på grund av detta, kommer ni att få se många fler ändringar din kära planeten jorden. Du är nu bevittnar energier av förändringar inom din finansiella system, ett system som är full av orättvisor och falska löften som dem som skulle hålla dig kämpar i mörkret. Vi ser att du börjar förstå att det finns mer i livet än vad du har förletts att tro. Vi ser att du börjar inse att du är alla en-ett liv som manifesterar sig som enskilda livet, en medvetenhet som är att föra de förändringar som behövs din jorden för att flytta dig och henne in i den nya energin. Vi ser att du vaknar till idéer om sanning, idéer som gör att du kan hedra er själva samt andra på ett sätt som inte har funnits på jorden tidigare. Vad du upplever så mycket kaos är det släpper av gamla och negativa energier. Försök inte gå in och energi av rädsla, allt som är en del av denna har valt att göra det.

Var beredd att välkomna era bröder och systrar från inre jorden och andra planeter för att de väntar på er välkomna och kan inte till så stor hjälp tills du accepterar dem som verkliga, och fråga. Ni måste förstå att eftersom du är fri vilja varelser, ingen, inte ens de högt utvecklade varelser försöker hjälpa jorden, kan helt enkelt gå in och förändra din värld (detta är ditt jobb) även om de lätt kan se vad som behövs. De av er som ropar på hjälp, först måste börja ta ställning inom er själva. Detta är en rörelse som är uppvaknande du att dina egna makt kära, ett uppvaknande till insikten att eftersom du är också av det gudomliga, kan du också tillgång vägledning från ditt eget medvetande. Det är en tid att ta ställning för det som du nu vet är sanningen, och att tala för er själva om det behövs.

 

http://aftonbladet.se/nyheter/article12769571.ab Gaddafi gömde miljarder i Sverige
http://expressen.se/nyheter/1.2374199/svenska-folket-sand-jasplan-till-libyen Svenska folket: Sänd Jasplan till Libyen
http://aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12766848 Ryssland kräver: Eldupphör genast
http://aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12763635 Nu ligger bollen hos oss
http://aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12763637 ”Skicka planen”
http://aftonbladet.se/nyheter/analys/wolfganghansson/article12769670 Alla mot alla – i sandlådekriget
http://aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12769680 Gaddafi hatar oss
http://aftonbladet.se/nyheter/article12763904.ab Röken fortsätter komma från japanska reaktorer
http://aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12763635 Nu ligger bollen hos oss

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s