Galactic Federation Of Light The Arcturians March 18 2011

Kopierat/översatt med/från youtube/googleöversätt stavfel kan förekomma.

Den kosmiska SEA

Kära jordat sådana, är vi Arcturians, här för att fortsätta vår resa. Vi vill påminna er igen att så var du fortsätter din uppvaknande till din femte dimensionella JAGET, kommer du ihåg ditt liv ”i mellan” död och födelse, andra tredje dimensionella realiteter, och lever på de högre dimensionerna. Dessa realiteter förekommer alla i samma ögonblick av NU. Därför de inte är ”andra” liv, de är ”parallell” liv.

Din femte dimensionella språngbräda, kommer parallell verklighet hjälpa dig acclimating att dina utökade verkligheten på den plats där din uppstigning. Denna femte dimensionella uttryck för din Multidimensional SELF körs parallellt med din tredje dimensionella uttryck av dig själv. Detta begrepp om ”allt som händer här och nu” kan bara förstås i vår Multidimensional operativsystem. Således släpp din bilaga till linjära och tidsbundna tänkande, så att du bättre kan förstå hur parallella världar interagerar inom ett stort Cosmic Sea av många frekvenser.

Om någon av er har simmat i havet, eller något annat organ i vatten, du vet att medan du simmar du kan gå igenom fläckar av vatten som är mycket kallare eller varmare. Man kan känna den varma och kalla på din kropp, men du kan inte se varför temperaturen är olika. Det är samma sätt med Cosmic Sea. Som ditt medvetande / Lightbody strömmar genom Cosmic Sea, olika parallella verkligheter samsas, överlappningar och samexistera. Du, också, kan inte se dessa olika verkligheter, men du kan känna dem, precis som du kan känna olika temperaturer på vattnet. Därför, när du simmar medvetet Cosmic havet, som man ofta gör ”omedvetet” medan du sover kommer du att kunna besöka många olika parallella verkligheter.

Alla ni som har ställt upp för denna process av personlig och planetarisk uppstigning kommer att ha många invigningar. Dessa initieringar är nödvändiga så att du kan klara rädsla från din aura och centrum ditt medvetande om ovillkorlig kärlek. När du rensa din egen aura, klart du också en del av Gaia aura, som du och planeten är en varelse. Det är denna clearing som hjälper dig att medvetet uppleva din parallella verkligheter, som rädsla för det okända blockerar din utökade uppfattningar.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s