Galactic Federation Of Light Sananda March 17 2011

Nära och kära,

Vi i de högre världarna titta i stor glädje som var och en av er steg upp på plattan, som ni gå ut varje dag för att skapa ditt hjärtas önskningar. Vi står med er i kärleken och glädjen i era Heliga Hjärtan. Det är kärlek och glädjen i en heliga hjärtat. Med varje andetag du tar, varje puls av ditt hjärta, du pulsa Kosmiska Heartbeat av Gud. Det är din anslutning till Alla, anslutningen som fungerar du bra i fysikalitet ditt jordiska liv. Din fysiska kropp är bara en liten del av den oändlighet som är du, är det energi manifesteras i fysisk form. Din fält är hela skapelsen, är det fråga om alla möjligheter, är det fråga om Kristus medvetandet. Inom detta område, det kan endast vara villkorslös kärlek, glädje, frid och harmoni, skönhet, mängd, alla egenskaper, dygder, och Guds egenskaper. Du är Guds personlighet, i fysiskt uttryck.

Den kommande Vårdagjämningen är en stor och mest underbara möjlighet för var och en av er att återigen nå upp i området för alla möjligheter, utöka din horisont, utöka din visdom, din personliga andliga tillväxt, växande varje aspekt och aspekt av dig. Kliv ut ur din komfortzon, som du får stöd av en utvidgning av ljus och vibrationer av en storleksordning som jorden och mänskligheten inte har vet sedan innan falla i täthet av den tredje dimensionen. Belysa storhet som är du. Gå djupare inom er själva, upptäcka dina gåvor och talanger.

Det är en tid att intensifiera din meditationer. Du har var mer av din Gudsjag redo att smälter och integrera med dig, men du måste ta tid varje dag för att meditera och integrera denna högre Guds ljus. Även när ljuset vederkvicker i påskyndandet av himmelsfärden, måste du ändå gå igenom processen, de åtgärder som krävs för att integrera din Gud själv. Kom ihåg på morgonen ritual vi har gett er, kom ihåg det tionde Ray som kodar ditt ljus kropp till den fysiska. När du mediterar, rita i din ljuskropp och uppmanar alla de högre Strålarna Åtta genom tolv, för att hjälpa dig i kopplingen med din Jag Är Närvaro. Gör detta dagligen, kära. Detta är en mycket helig och välsignad tid, en gåva av en magnitud som är utan motstycke i den mänskliga historien.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s