Galactic Federation Of Light SaLuSa March 18 2011 AftonBladet Strålningen miskar,IFO renar luften

Eftersom full påverkar för jordbävningen är kännbara i Japan, så det är fokus folks uppmärksamhet på det på grund av den stora skada, förlust av liv och potential för ännu mer efter chocker. Det är en situation som gör människor i världen, ifrågasätter mening med att fortsätta med kärnkraft som en källa till makt. Ju mer de faror offentliggörs och ju längre det pågår, kommer det utan tvekan vara en underström mot dess vidare användning. Ser du Kära hur så småningom sanningen måste komma ut, men tyvärr är det inte förrän ett allvarligt tillstånd uppstår. Det finns redan efterlyser en alternativ kraftkälla, och våra allierade kommer att driva för gratis energi-enheter som redan finns. Det är sorgligt att människan inte vaknar förrän inför en katastrof, men om det kan vara en språngbräda till en ny strategi kan det ses som åtminstone har en positiv utgång. Fri energi skulle lösa så många problem som finns idag, och vara en av de största stegen framåt i denna tid. Skillnaden i era liv skulle vara fenomenal, och sätta dig så mycket närmare vad innehåller framför genom Ascension.

Vi bevakar alla större evenemang på jorden, och så vitt vi tillåts letar alltid efter sätt att minska påverkan på dig. Under en lång tid har vi minskat kraftigt strålningsnivåer, som oundvikligen har följt provsprängning av kärnvapen. Utan sådan hjälp skulle du vid det här laget ha varit en nation av mycket sjuka människor, och som ni vet påverkar fortsätter från en generation till en annan. Om och när beslut fattats om att sluta använda kärnkraft kommer vi bidra till att undanröja den farliga anläggningen och hindra det från att utgöra ett hot mot dig. Vi kan inte hjälpa dig om du inte är beredd att hjälpa er själva, eftersom vi måste bara re-agera på förfrågningar från dig och inte ses för att ”störa”. Vi skulle älska att hantera alla dina problem, men det finns lärdomar att dra som gör att det finns en ordentlig tid för oss att visa upp. Men vi arbetar hårt för att få Disclosure erkänt, och då kan vi verkligen hjälpa dig och skulle inte försena kommande bland er.

http://aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article12747090.ab
Strålningen vid Fukushima minskar en vecka efter jordbävningen

jag undrar varför 😉

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s