Galactic Federation Of Light Ashtar Command March 17 2011

Kopierat/översatt från/med youtube/googleöversätt, stav fel kan förekomma.

Vi kommer till dig i närvaro av universum för att erbjuda vår hjälp. Vi är den Inter-Galactic Command, och blev hyllade i din nuvarande situation of Light. Tiden är nu på var och en av oss att helt vara i den erfarenhet och det ljus som vi alla är. Vi är här för att hjälpa eftersom vi har talat om många gånger.

I Am Ashtar Command tillsammans med Mikos av Hollow Earth. Många av er vet vilka vi är i Ande och vissa av er vet vilka vi är i den fysiska, men alla ni helt kan aspirera till ljuset inom dig i denna stund när vi är här som den befallande ljuset på denna jord. Vi vet att du inte kan göra det ensamma, du är inte redo att fullt ut acceptera ditt gudomliga inom dig i det fysiska. Du har förberett den här gången, men nu måste du helt acceptera att vi alla är Ett Unified Ljusvarelse.

Många av er är i vördnad för den iakttagelser av våra fartyg och hur vi hjälper planeten på många sätt. Vi har med oss ​​några personer från den japanska jordbävningen som ber om vår hjälp. Och det är inte bara i tider av kamp som vi är här, men i tider av uppvaknande som var och en av er går igenom. Flera av er är de som måste dela denna information med andra. Det är din kallelse och ibland kanske du inte ens inser vad du gör, det är bara så det är tänkt att vara.

Vi ber er att bara ta en stund och reflektera över energierna i din existens, din början nivåer av frekvens, och hur vi var alla en på en gång och rum. Var och en av er kommer till denna visdom inom dig själv att till fullo acceptera dessa inåt sanningar. Det är en tid av stora erfarenhet och reflektion av kunskaper som finns inom dig. Många kommer åt kunskaper men då fråga var de kommer ifrån. Det är inte som det är. Vi måste gå framåt med varandra och inom denna rörelse, kommer vi att kunna åstadkomma stora saker i våra respektive verkligheter. Vi imponera på dig att reflektera i dessa stunder av den visdom som kommer in i ditt medvetande, skriv ner det, uttrycka det till andra, och vi kommer att vandra med er som vi har så många andra gånger.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s