UFO Moon Rising Earth Shattering NASA Lies pt1of7

Gör en tjänst =) Länka i din blogg ! PeaCE!

Direct kopierat/översatt från/med youtube/googleöversätt stav fel kan före komma.

Sting, ”FN-utvecklats sinne logik band upp mig och våldtar mig”,
.. Electric Water Evolutionär Subterranean H2O2 Green Rivers, – UFO: s och flygande tefat Viktor Schauberger – Naturen var min lärare -. Gravity är inte verklig, som bekant – T I M E. är. FAKE. Historia och tidslinjer ändrats och tillverkas hela tiden. Scott Shaubel. Tiden är ändrad. Tid är warpable ..
. Använd Hampa som det var för de senaste 10.000 åren, för allt .. UV solljus är magnetisk trådlös el är Gamma Light överladdade trådlös el, Mobiltelefonuthyrning Tesla Towers Transmit Trådlös el, Krig är att förstöra historien, och underjordiska H2O2 gröna ungdomens källa floder – (magnetisk kraft poäng på Jorden). Historien är ersatt med en önskad historia.
National Geographic – januari 2011 – Cahokia, America’s Lost City – The Mississippi Världen – januari 2011 – Vietnam’s Infinite Cave –
Människor är Kosmiskt ansluten till jord och allt som solen gör Nano el
= AC DC kablarna är Devils Veins Tesla Gratis trådlöst elektricitet innan Niagara Falls
.. allt är trådlös, alltid var … ledningarna är att changethe naturliga magnetiska rutnät av jorden och människan.
= 1901 Hydro Vatten Devils Veins Reroute Rivers Kings Walkway El Camino del Rey = Lake Erie har förändrats sedan 1600 ökar i Erie Hw Longfellow Brebeuf Cat People
Subterranean River i New Lake Erie York Times 1891
Föreställ dig en tunnel mer än tio våningar under jord, hundra år gammal, bricklined, våt och helt oåtkomliga spara med fallande genom en smal springa i taket trettio fot över golvet och sedan återvänder upp på samma rep du kom ner.
El Caminito del Rey Konungens lilla väg är en gångbana eller via ferrata, i El Chorro, nära Alora i distriktet Málaga, Spanien. Namnet förkortas ofta till Camino del Rey.
År 1901 blev det uppenbart att arbetstagare vid vattenkraftverk vid Chorro Falls och Gaitanejo Falls behövde en gångväg till korsning mellan fallen, att sörja för transport av material, och för inspektion och underhåll av kanalen. Konstruktion av gångvägen tog fyra år och den var klar 1905.
December 26, 1900
Kiselalger – Fossil Shell Mjöl – Blå Pearl … ORMUS MANNA vitt pulver .. Denna ledande monatomic energi aktiverar tallkottkörteln och överför den högre universella sinnet. Jordens Eternal miljarder år gammal cykel, UV solljus på oceanerna. Äter C02, producerar syre och producerar kiselalger, den djupaste ÄMNE den överlägset djupaste ämne på planet.Diatoms alger, då sluta som kalksten, den jordarter skorpa är kiselalger, miles tjock ..
Kiselalger är supraledare för hjärnan, elementet i rent h2o2.the jorden vatten gröna floder de sjunger about.underground floder som rinner genom kalksten och svavel …. producera H2O2 eviga ungdomens källa vatten, vitt pulver Monatomic diatomic hög spinn Superconductor för Brain .. Welland Canal är faktiskt den, H2O2 ungdomens källa Hiway av Heliga Water.it ytor vid ingången till dammen, bakom Hebert motorer, från underjordiska floder, kiselalger, håll minne från allt från början, som återställer ditt minne .
Kiselalger öka den elektriska aktiviteten i din body.Mitochondria, som det är, måste ändra mat till elektricitet för att köra din body.this förändras, solen el som ni vet det, du bor på el
Människor är elektrisk, är mat omvandlas till el genom mitokondrier. Solljus är electricity.people live på el.
…. Säg hej till din Evolution. Totalt Ärlighet kommer att lösa alla dina problem, .=. Ni har alla, din egen fri vilja att tro och göra som du vill, hålla detta i åtanke, .. Jorden är extremt Evolving försöker hålla upp om du vill göra det. Ungefär 1% av 6.800 miljoner Jorden Människor lever den amerikanska drömmen, resten dåligt behandlade slavar, att den patetiska några. Som görs nu .. USA Self Destruction nära förestående (& Earth), skulle någon säga något, innan Moder Natur Anser, … Den part som är över, kan Payback Be A Bitch, .. Återbetalning Redemption, som krävs enligt alla, USA Inget undantag .. Free Will vara utdöd, bara hålla låtsas som om amerikanska drömmen inte en mardröm. = Jag, M säger, inlösen eller återbetalning, för alla som valde den, eller evig fördömelse Tills du löser själv, som nu inleds,
.., Som inkluderar, .. påvar, drottningar, presidenter, premiärministrar, Aliens, änglar djävlar, människor och andra varelser på jorden.
– The Riddle of Steel att de alla sjunga om, hänvisar till det faktum att, .. Ju mer press man sätter på en bit stål, kommer det att bryta så småningom.
.. det mer tryck din vilja och anda går igenom, och uthärda, .. bara och alltid gör dig starkare. Period.
. Gud är verklig … definition och användning av ordet ”Gud” är inte är inte ens i närheten av verkligheten.
Scott Shaubel

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s