Galactic Federation Of Light Sheldan Nidle March 16 2011

kopierat och översatt från/med youtube/google översätt. stav fel kan förekomma.

Selamat Gajun! Vi kommer igen för att diskutera med dig ett antal saker som händer i er värld och din verklighet. För närvarande är din värld rör sig genom en period av allt snabbare förändringar. Denna funktion för att ändra din verklighet är att nå en nivå där Gaia kräver erkännande av det faktum att dina dagar som primära invånarna i hennes yta strikt är numrerade. Vi tittar som Moder Jord börjar öka mängden styrka hon kanalisera in i hennes olika seismiska och vulkaniska händelser. Vi får höra att det är absolut nödvändigt för dig att börja se att de många olika evenemang som äger rum är relaterade till varandra. Kollapsen av Moder Jords ekosystemen samt de plötsliga förändringarna i klimatet speglar din egen behöver ändra, till exempel genom att flytta till slutet UFO mörkläggning och genom att samarbeta med många element vi lägger båda runt i världen och under ytan av din värld. Vi är redo att använda dessa delar för att ge dig i god tid till den Inre Jorden och att bistå i din flyttar från begränsat till fullt medvetande.

Första kontakten har blivit mer än bara en återförening mellan dig och din familj plats: Himlen har expanderat detta uppdrag till att omfatta den faktiska övergången av ert samhälle till en galaktisk en. Detta har försatt oss i en roll som vi sällan skulle utföra på egen hand, nämligen att säkerställa den stora omvandlingen av din nuvarande verklighet till något helt annat. Vi är glada att himlen har valt oss för en så betydande uppgift. Men mängden multileveled strategier behövs för att dra av denna funktion är inte så lätt omfamnade. Vid första vi snubblade som vi lärde oss hur man bäst arbetar inom märkliga omständigheter som presenteras för oss. Din rike styrs av samverkande direktorat, som i en eller annan föraktar varandra. De verkar i en miljö som omfattas av kaos, som ofta var en hjälp på traven av deras tidigare herrar, Anunnakierna, även om denna del av sitt innehav har varit borta sedan mitten av 1990-talet. Detta resulterade i en sorts halvvägs avspänning, vilket ledde till bildandet av en ny chef direktorat. Detta organ är den som vi arbetar på att låta en stor förändring av riktning bort från sin avskyvärda planer.

http://aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8718899.ab
http://aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8718924.ab
http://aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8719068.ab
http://aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/ingvarpersson/article8718696
http://aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8718926.ab
http://aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8718935.ab
http://aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8718929.ab
http://aftonbladet.se/nyheter/article8719338.ab 
 

Relateringar. se vidare på bloggen för mera information.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s