UfoBloggaren – Zeitgeist & Home Dokumentär (Rekommenderas) Relateringar till Situationen.

 

Klicka på den del du vill se på youtube skärmen. 3 delar

Zeitgeist: The Movie – Full

Recenserad av rinpe99 från : http://nyheter24.se/filmtipset/recension/zeitgeist-addendum.html 

 

Peter Josephs Zeitgeist: Addendum (2008) är en skoningslös samhällsanalys som inte skyggar för någonting. Filmen beskriver mekanismerna bakom det finansiella systemet och det ekonomiska sönderfall vi kan se idag, till följd av bankernas systematiska överbelåning av sina kapitalreserver. Den visar ett korrupt maktförhållande mellan den amerikanska centralbanken, regeringen och det nätverk av internationella affärsbanker, som tillsammans med storföretagen exploaterar de sociala klyftorna världen över.

Samhället är uppbyggt av en rad institutioner – politiska, juridiska, religiösa och sociala institutioner, som tillsammans utövar stort inflytande över hur våra tankar och synsätt formas. Gemensamt för alla dessa institutioner, är att deras främsta drivkraft är självbevarandet och vinstintresset. Och detta gör det omöjligt att förändra samhället i grunden mot ett hållbart och rättvist utnyttjande av jordens resurser.

Zeitgeist Addendum är uppföljaren till Zeitgeist the movie (2007). Peter Joseph är i den nya filmen lika säker på sin sak som tidigare, men mer kall och analytisk i sina ställningstaganden. Han menar att det är ointressant att tala om den korrupta maktkoncentrationen som en konspiration i bokstavlig mening. Den är bara ett symptom. Ett oundvikligt resultat av att vi har egennyttan som mental ledstjärna i samhället. Företagen, de politiska och finansiella institutionerna drivs alla av det ovillkorliga kravet på vinst, utan hänsyn till sociala eller miljömässiga kostnader. Etik och anständighet har vi inte råd med om vi vill behålla marknadsandelar.

Mystiken kring Nine-eleventh är nedtonad i den här filmen, men den hade Joseph helt kunnat lämna utanför. Slutsatserna blir så fantastiska att hela filmens trovärdighet riskeras. Ett annat problem är att Jacque Frescos alternativa framtidsvision känns så avlägsen och teknokratisk att den är svår att ta på allvar.

Zeitgeist Addendum är inte en dokumentärfilm. Den tar aktivt ställning och låter inte andra röster komma till tals. Men den kan inte avfärdas som ”bara ännu en film i raden av galopperade konspirationsteorier”, även om Joseph både överdriver, förenklar och spekulerar. Den är bortom allt det där. Den är ett socialpolitiskt manifest, som blandar dramaturgiska och dokumentära grepp om vartannat i ett glasklart konstnärligt uttryck. Den når ända in.

http://expressen.se/nyheter/1.2366181/premiarministern-vad-i-helvete-ar-det-som-pagar
http://aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8713365.ab
http://aftonbladet.se/nyheter/article8707834.ab
http://aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8713363.ab
http://aftonbladet.se/nyheter/jordskalvetijapan/article8714699.ab
http://expressen.se/debatt/1.2364613/alexander-bard-carl-johan-rehbinder-och-caspian-rehbinder-piratpartiet-pa-vag-mot-en-totalkrasch
http://expressen.se/nyheter/1.2365846/ny-stor-explosion-i-karnkraftverket-i-fukushima

Allt relaterar med allt på något sätt.

HOME 1080p FULL[HD]

HOME är en helt nyskapande film- och miljöupplevelse. Syftet med denna film är att väcka tanken hos oss om jorden och hur vi skall kunna bevara den. Home är en inbjudan till tittarna att upptäcka dess rikedomar, samtidigt som vi får oss en överblick över vår miljö och våra sociala frågor. Och inte minst är Home ett hisnande och totalt nyskapande sätt att göra och uppleva film. Det är den första filmen någonsin som i sin helhet har filmats ovanifrån vilket gör den till en helt unik cineastisk upplevelse. De innovativa kameraåkningarna och den suggestiva klippningen ackompanjeras stämningsfullt av Budapest Symphony Orchestra och Shanghai Percussion Ensemble samt Glenn Close lugna och förtroendeingivna berättarröst.

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s