Galactic Federation Of Light Master Kuthumi March 13 2011 Galactic Federation Of Light Master Kuthum

 Kuthumi ange ditt energifält gång med en känsla av hopp och glädje för din framtid. Du är medveten om att gamla energier – och sådana som är knutna till dessa – håller på att flyttas på. Det är ett fall av antingen ändra eller flytta bort. De som skulle diktera, fuska eller ljuga, i nuvarande eller tidigare åtgärder, inte längre tolereras. Du som har ett sådant ljus energi bör gratulera er själva. Det är kraften i så mycket ljus som avger från er alla som utsätter alla nivåer i mörka beteende. Nu kanske du kan se vad jag har talat om och förbereda dig för en tid nu.

Re-wired

Jag talade tidigare av föreställningsförmåga, spela göra tro. Det fanns ett stort syfte i detta arbete på många plan. Först väckte ditt inre barn, var detta viktiga efter så många liv som hölls i en lägre vibration. Så ditt energifält hävdes därför lättare öppna för din själ. För det andra återantändas din tro, tillit och hopp. Dessa energier har blivit begravda inom mänskligheten för länge. Detta var förberedelserna. Men viktigast av det började med ett godkännande via din högre vibrationerna av en ”re-ledningar”. Ja, det är din hjärna på nytt fast genom nervceller eller neuroner i hjärnan. När du öppnar med Ljuset – den högsta oktav av gudomlig energi – du känner annorlunda gör du inte? Du känner dig fri på något sätt. Du kan skapa, att manifestera det som du önskar.

Astro Travel

När du går i de högre världarna du passerar automatiskt in i nya dimensioner av oändliga möjligheter. Du kan resa till andra platser, andra städer, andra länder, även universum självt. Genom din själ du alltid bara veta att du är ganska säkert. Du vet det inte är din fantasi när du kommer tillbaka till din fysiska kropp och medvetenhet. Dina sinnen visade er verklighet på en annan nivå av existens. Det verkade så lång väg tillbaka och som ni länkade tillbaka till din fysiska kropp du märkt det kändes ganska tungt. Du märkte en subtil energi skift. Det är då du verkligen förstår precis hur långt du hade (Astro) reste.

Consciousness …..

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s