Galactic Federation Of Light Archangel Uriel March 11 2011

Kopierat och översatt från/med youtube/googleöversäätt. stavfel kan förekomma.

Livet och dess lärdomar visas som utmanar dig måste övervinnas genom din gudomliga visdom och vägledning. Men medan du tror att dessa är utmaningarna för din visdom, är de möjligheter för dig att återansluta till den Allvetande ljus inom. Välsignelse av varje utmaning är vetskapen om att du är gudomliga, att rädsla är en energi vars makt begränsas genom din vilja att lita på dig själv. Trust där du befinner dig i varje ögonblick så dess fulländning kan uppenbaras för dig och med det, du kommer ihåg vem du är.

Perfektion existerar i ditt liv hela tiden, även när de ställs inför utmaningar ditt fokus på den rädsla, vilket är den energi från det förflutna, blockerar ljuset av den kärlek och makt som också är närvarande. Det är i din mest utmanande tider som du känner dig ensam och rädd, inte stöds och saknar vägledning för att du tittar utanför dig själv, även till Source, för vad du tror du saknar. Du litar inte själv eftersom du känner att du har svikit ditt syfte och uppdrag och även Source. Men genom dessa upplevelser du vinna visdom och förståelse, genom vilka man på nytt medlem Källa anslutning. Visdom universum är alltid inom dig när du kommer ihåg att lita perfektion av var du är.

Du omfamna rädsla och tvivel när du känner dig överväldigad och övervinnas genom livet. Livet är inte din herre, du är befälhavare i livet och att leva. Den tredje dimensionen är bara ännu en energisk utrymme vars syfte är att föra er till helheten. Det kommer att spegla din separation tills du få alla bitar av dig själv tillbaka till anpassningen till din gudomlighet. Även jaget längtar efter helhet men det behöver det inslag av förtroende, som kommer från anden, för att detta ska inträffa. Egot har inte förtroende, eftersom den känner rädsla. Balansera egot med andan tillåter förtroende att uppstå och då du har tillgång till den visdom som gör att du kan flytta energin av din verklighet och skapa en förvandling.

Lita på att varje aspekt av verkligheten, i varje ögonblick, finns i perfektion. Då du flyttar från en perfekt ögonblick till nästa. Genom litar på dig höja din vibrationer och återförenas med den visdom som krävs för att flytta dig till glädje, frid, kärlek och överflöd. I varje ögonblick du är i energiska verklighet du har skapat och genom att lita på dig själv och öppnandet för vägledning inifrån, ansluter du till de aspekter av ditt väsen som tar dig tillbaka till helheten, till jordat center, till ditt ljus inom och då du är hemma, i din himmel på jorden.

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s