UfoBloggaren SPECIAL! Nu är det dags på RIKTIGT! Du är nu en TYP1 Människa

 

UfoBloggaren SPECIAL!  Nu är det dags på RIKTIGT! Disclosure drar igång (IGEN)! fast på en högre nivå =)

Stor forskare håller stora tal som kommer ta STORA FART!!

Direkt kopierat & översatt från youtube/googleöversätt stav fel kan förekomma.

GCF 2011 1er interlocuteur.
Gratis rättvis användning av GCF video http://www.youtube.com/watch?v=7lP9eTSVWlM
Global Competitiveness Forum 2011, Riyadh, Saudiarabien. (Arabie Saoudite) 23 janvier 2011.
Youtube kanal: http://www.youtube.com/user/GCFChannel
Många tack till EyesOnTheSkies.

Michio Kaku, fysiker, framför presidenter, bankirer och andra ledare av denna värld (Det hände under G20 http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/english/photos-et-videos/videos/ 2011/janvier / )
Michio Kaku, Physicien, devant kockar d’Etats, banquiers et autres ledare de ce monde (Ca en eu lieu en même temps que le G20 http://www.g20-g8.com/g8-g20/g8/english/photos -et-videos/videos/2011/janvier / )
disclaimer Enligt § 107 i Copyright Act 1976, är av justeringar till”fair use för användning i t.ex. kritik, kommentarer, nyhetsrapportering, undervisning, stipendium och forskning. Fair use är en användning som tillåts av copyright lag som annars göra intrång. ideella, utbildnings-eller personligt bruk tips balansen till förmån för rättvis användning.

PEACE

Annonser

Om UfoBloggaren

Översatt med Google Translate stav fel kan förekomma Translated by Google Translate rod failure can occur (SWEDISH) Lite information Oftast Dagligen. Some information almost Daily. Visit my blogg for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Tycker att alla borde få ta del av det som händer just nu världen över! Delar bara vidare informationen! Glöm ej att KOMMENTERA! Uppnådde över 600.000 tusen besökare på knappa 6 månader med min förra blogg.. det flesta riktigt öppnar sig till ämnet villket gillas starkt.. Det är juh trotts allt ett hett ämne just nu =). Kul att se hur antalet besökare höjs för varje dag som går och blir alltmera aktuellt. Mesta dels kommer jag att lägga ut "UFO" filmer dagens klipp som jag hittar från olika Hemsidor så som UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. Materialet dom fått på film/kamera/mobil/webcam osv Av vittnen eller människor som själva filmat o lagt ut, alla kanske inte är av bästa kvalite men många är oxo helt otroliga. Andvänder mig mästa dels till COPY / PASTE och Översättning med GoogleTranslate då jag bara för vidare materialet Desutom Följer jag REVULUTIOEN! Solklart alla varma hällsningar! Gör så gott jag kan med att sprida informationen vidare för allas skull. Först som alla vet eller inte först men innan svenskarna blev medvetna om situationen, började det i "SVERIGES" ambasad fiffel med dokument som läkts eller släppts ang fbi om glop ord och olika smeknamn med spioneri på högre uppsatta personer.. Wikileaks BÄÄM! Släpper nästa bomb eller rad av dokument som visar KLART OCH TYDLIGT hur världens regeringar Agerar. Sedan tar Fria ordet Över. Avklarade Revolter Tunisien - Egypten - Lybien aningen påbörjade igen efter mohammed filmen. Pågående massmord Syrien , afrika Massiva Demonstrationer i Spanien - Chile - Mexico - Afrika regionen - Kina - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY MOVMENT " Fråga vad ni vill har du inge för dig och har aptit för brain storming säg till öppen för alla förslag., alltid kul att byta tankar egenskaper beteenden analytiker psykologisks Spirituellt vaket eller hur som hellst kom som du är :) Lättare än så blire inte =) Kul att ni kollade in och välkommen åter. Bloggen Uppdateras Dagligen. MVH/ UfoBloggaren --------------------------------------------------------------------------------------------------- (ENG) Visit my blog for more information. New Site up and rolling, https://ufobloggaren.wordpress.com/ Seems That Everyone should take note of what is happening right now all over the world! Parts only Further information! Do not forget to COMMENT! Achieved over 600 million visitors in less than six months with my last blog .. the Majority really opens up the topic villket liked strong .. It is juh entrusted everything a hot topic right now =). Good to see the number of visitors Increased with each passing day and Becoming more and more relevant. Mesta and I will put out "UFO" videos clips today I find from Various Websites Such as UfosOnEarth, Youtube, Disclosure Project, UfoSightings. The materials They had one film / camera / phone / webcam etc. Of witnesses or people who themeselves filmed o put out, all may not be of the best quality but many are oxo unbelievable. Andvänder me Masta partly to COPY / PASTE and translation with Google Translate when i right Further materials Addition, the top Follows In REVULUTIOEN! Obvious threats pour any solutions! Do the best I can with the information to others for everyone's sake. First, as everyone knows or not first choice, but the Swedes Became aware of the situation, it Began to "SWEDEN" embassy tampering with documents healed or released Regarding fbi glop of words and different nickname with spying for higher ranking people .. WikiLeaks Baam! Releasing next bomb or series of documents That Clearly shows how the world's Governments Acts. Then, free word over. Completed uprising Tunisia - Egypt - Lybien slightly started again after mohammed movie. Ongoing mass murder Syria, africa Massive Demonstration in Spain - Chile - Mexico - Africa Region - China - "I SUPPORT WIKILEAK / ANONYMOUS / OCCYPY movment" Ask what you want, you submit to you and have an appetite for brainstorming tell open to all suggestions., Always fun to exchange thoughts properties Behavior Analysts psykologisks Spiritual awakening or how to hellst come as you are :) Easier than blire note =) Glad you checked in and welcome back. Blog Updated Daily. MVH / UfoBloggaren
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till UfoBloggaren SPECIAL! Nu är det dags på RIKTIGT! Du är nu en TYP1 Människa

  1. WORLD BUSINESS LEADER TOLD UFO’s ARE REAL and ALIENS EXISTWhat I’m referring to is Project Blue Beam, holographic deception, a grand scale alien invasion FABRICATED BY THE GOVERNMENT.

    • Danibet skriver:

      Project blue beam also exists.. but why make holograms when you can see the real deal cos life otherwhere DO exist. maybe they have project blue beam to get the worlds attension, When the real deal is here.

Kommentera // Comment

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s